UNIQA chce najszerzej chronić i najszybciej wypłacać

0
1873

17 października 2023 r. UNIQA zorganizowała konferencję dla brokerów. Spotkanie poświęcone grupowym programom ubezpieczeniowym zgromadziło ponad 200 osób i było okazją do zaprezentowania nowości produktowych, rozmowy o trendach w benefitach pracowniczych w Polsce i na świecie oraz o digitalizacji wypłaty świadczeń. UNIQA Polska ubezpiecza grupowo 800 tys. pracowników i zbiera blisko 400 mln składki rocznie z tego segmentu produktowego.

Konferencję otworzył Artur Skiba, dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w UNIQA.

Nie ograniczamy się jedynie do aktualizacji naszej oferty, ale poszerzamy ją, reagując na obserwowane trendy społeczne. Nasza współpraca z brokerami pozwala nam na stałe dostosowywanie oferty do potrzeb klientów – podkreślił Artur Skiba.

Zachęcił również brokerów do dzielenia się uwagami dotyczącymi produktów UNIQA. To właśnie ubiegłoroczne sugestie brokerskie stały się kanwą do wprowadzenia najnowszych zmian i udoskonaleń w ofercie.

Największe wyzwania społeczne dotyczą życia i zdrowia

Reprezentując europejskie struktury UNIQA, Andreas Stock, odpowiedzialny za programy benefitowe w centrali grupy w Wiedniu, skupił się na przedstawieniu najnowszych trendów. Wśród wyróżnionych kierunków najistotniejszym okazała się „obsesyjna koncentracja na kliencie”. Ten trend opiera się na holistycznym podejściu do potrzeb klienta oraz na daleko idącej personalizacji oferowanych rozwiązań.

Wśród największych wyzwań Andreas Stock wskazał: starzenie się społeczeństwa, choroby cywilizacyjne, zdrowie psychiczne oraz profilaktykę.

Brokerzy mogli obejrzeć także prezentację ekspertów z firmy Maxis, globalnego gracza wyspecjalizowanego w tworzeniu międzynarodowych programów ubezpieczeniowych i benefitowych.

Cukrzyca i nowotwór in situ w nowym katalogu zachorowań

Konferencja była okazją do zaprezentowania nowości w ofercie grupowej. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w tym roku przez UNIQA w ubezpieczeniach grupowych na życie należy wskazać: wydłużenie maksymalnego wieku ochrony do 75. roku życia; nowe umowy dodatkowe uwzględniające cukrzycę (I i II stopnia oraz cukrzycę ciążową); uszczerbek lub uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym oraz przy pracy; możliwość rozszerzenia pobytu w szpitalu o oddział rehabilitacyjny i psychiatryczny; brak ograniczenia czasowego między zdarzeniem a nieszczęśliwym wypadkiem. UNIQA zaprezentowała też nowy, rozszerzony katalog poważnych zachorowań.

Nasz nowy katalog poważnych zachorowań jest dziś najszerszy na rynku. Obejmuje łącznie 100 jednostek chorobowych, w tym nowotwór in situ i cukrzycę, na którą choruje w Polsce ok. 3 mln osób, a ok. 25% nawet o tym nie wie. Dlatego w zakresie naszej ochrony uwzględniliśmy ryzyko zachorowania zarówno na cukrzycę typu 1 i 2, jak i na cukrzycę ciążową.

Dodatkowo, wprowadziliśmy katalog operacji medycznych rozszerzony o chirurgię prenatalną. Wprowadziliśmy też możliwość ochrony dzieci już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w tym dzieci od pierwszego miesiąca życia. To podejście wyróżnia UNIQA na tle innych firm ubezpieczeniowych – podkreśla Wioleta Pławuszewska, trenerka w UNIQA Polska.

Podczas spotkania ubezpieczyciel przypomniał także o dziewięciu cegiełkach, w tym dwóch nowych, kardiologicznej i onkologicznej. Ta druga to odpowiedź na choroby nowotworowe, które są drugą przyczyną zgonów w Polsce, a liczba nowych zachorowań systematycznie rośnie, na co zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu Marta Bednarek, prawniczka i trenerka w Fundacji Rak’n’Roll.

Leczenie pacjentów onkologicznych wiąże się z ogromnymi kosztami, zarówno jeśli chodzi o kwestie medyczne, jak i związane z dojazdami. Dlatego warto spojrzeć na ubezpieczenie jako istotny element profilaktyki zdrowia – dodała ekspertka Fundacji Rak’n’Roll.

Digitalizacja pozwala szybciej dotrzymywać obietnic

Digitalizacja procesów stała się priorytetem dla UNIQA. Konrad Zakrzewski, dyrektor zarządzający Pionu Dystrybucji, zaznaczył, że rozwój technologiczny pozwala firmie na szybsze i bardziej efektywne obsługiwanie klientów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom UNIQA jest w stanie realizować wypłaty świadczeń w rekordowo krótkim czasie.

Podkreślił, że jego zdaniem błyskawiczna i rzetelna wypłata świadczeń jest esencją misji ubezpieczeń i zarazem dotrzymaniem najważniejszej obietnicy, jaką ubezpieczyciel składa klientowi. Dodał, że efektywność zawsze musi łączyć się z empatią i ludzkim podejściem.

Mamy pełną świadomość, że wraz z rozwojem oferty produktowej musimy zapewnić wysoką jakość serwisu. Dlatego kluczową rolę w strategii firmy odgrywa digitalizacja procesów, która pozwala nam szybciej wypłacać świadczenia. Automatyzacja procesów i rosnąca rola sztucznej inteligencji pozwalają na szybsze i bardziej efektywne obsługiwanie klientów.

W UNIQA jesteśmy blisko przełomu technologicznego i stale doskonalimy swoje procesy. Aż 85% prostych roszczeń wypłacamy w ciągu 24 godzin, a połowę z nich nawet tego samego dnia. W ciągu doby realizujemy też 98% wypłat z tytułu operacji medycznych. W przypadku bardziej złożonych roszczeń aż 90% z nich jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu trzech dni – zaznaczył Konrad Zakrzewski, dyrektor zarządzający Pionu Dystrybucji – Sieci Własne w UNIQA Polska.

Brokerzy, możecie na nas liczyć

W konferencji uczestniczył również Marcin Nedwidek, prezes Grupy UNIQA w Polsce.

Naszym celem jest być w ścisłej czołówce preferowanych partnerów dla brokerów. Nie chcemy, aby nasza oferta była atrakcyjna jedynie cenowo, ale żeby była najlepszą, jeśli chodzi o proponowany zakres ochrony oraz szybkość wypłaty świadczeń – powiedział Marcin Nedwidek.

Podczas październikowego spotkania z brokerami przedstawiciele UNIQA jednomyślnie podkreślali zaangażowanie firmy w dostarczanie rozwiązań ubezpieczeniowych na życie i zdrowotnych, uwzględniających zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Innowacje produktowe, dbałość o zdrowie i dobro pracowników oraz wykorzystanie technologii to kluczowe elementy, na które stawia ubezpieczyciel w nadchodzących latach.