KNF cofnęła zezwolenie Amerigo Życie

0
327

26 lutego Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła Amerigo Życie Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych w likwidacji z siedzibą w Sopocie, wydane w dniu 30 grudnia 2003 r. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Decyzja była wynikiem uwzględnienia przez KNF wniosku zakładu o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Decyzja o rozwiązaniu towarzystwa i otwarciu jego likwidacji zapadła podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amerigo Życie TUW  (poprzednio Macif Życie TUW), które odbyło się 31 lipca 2020 roku. Był to kolejny etap związany z nabyciem udziałów zakładu przez Saltus TUW.

(AM, źródło: KNF, Amerigo Życie TUW)