Warta ukarana za niedociągnięcia w likwidacji szkód

0
1232

26 lutego Komisja Nadzoru Finansowego ukarała TUiR Warta karami pieniężnymi w łącznej wysokości 80 tys. zł. To konsekwencja niedociągnięć towarzystwa w procesie wypłaty odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm).

Jak podano w komunikacie KNF, powodem nałożenia kar było 8 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komisja stwierdziła bowiem, że miały miejsce przypadki opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Jednocześnie nadzór umorzył postępowanie w pozostałej części w związku ze stwierdzeniem braku naruszenia przepisów prawa.

Towarzystwo wdrożyło środki zaradcze oraz usprawniło procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

(AM, źródło: KNF)