KNF daje zielone światło dla przejęcia AXA w Polsce przez UNIQA

0
1044

UNIQA Group jest już tylko o krok od finalizacji transakcji zakupu spółek AXA w Polsce. Zgodę na akwizycję towarzystw ubezpieczeń francuskiej grupy w naszym kraju oraz powszechnego towarzystwa emerytalnego wyraziła bowiem Komisja Nadzoru Finansowego.

Podczas odbywającego się 18 września posiedzenia Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji AXA Ubezpieczenia TUiR oraz AXA Życie TU w liczbie zapewniającej osiągnięcie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej w kapitale zakładowym bezpośrednio przez UNIQA Österreich Versicherungen AG z siedzibą w Wiedniu i pośrednio przez UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu. KNF udzieliła też zezwolenia na nabycie przez UNIQA Österreich Versicherungen AG od Société Beaujon SAS 100% akcji AXA PTE.

Do finalizacji transakcji zakupu spółek AXA przez UNIQA wymagana jest jeszcze decyzja nadzoru dotycząca AXA TFI oraz decyzje nadzoru czeskiego i słowackiego, co ma nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2020 roku. 30 lipca zgodę na przejęcie spółek AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji wyraziła już Komisja Europejska. KE uznała, że akwizycja nie rodzi żadnych zagrożeń dla konkurencji i bezwarunkowo je zatwierdziła. Prognozuje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w czwartym kwartale 2020 r.

Pełna integracja AXA z UNIQA odbędzie się na mocy prawnego połączenia spółek ubezpieczeniowych, na które ponownie musi wyrazić zgodę KNF. Obaj ubezpieczyciele spodziewają się, że nastąpi to przed końcem I półrocza 2021 roku. Po uzyskaniu zgody Komisji nastąpi połączenie prawne, w wyniku którego marka AXA zniknie z Polski, a jej klienci, partnerzy i pracownicy będą związani umowami z UNIQA.

Więcej na temat przejęcia spółek AXA przez UNIQA:

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl