KNF: Decyzje w sprawie kar dla Warty i Generali

0
3652

17 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na TUiR Warta (jako następcę prawnego HDI Asekuracja TU) karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych. KNF utrzymała też w mocy decyzję o nałożenia na Generali TU sankcji finansowej w wysokości 560 tys. zł.

Warta została ukarana za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja. Nadzór uwzględnił tę okoliczność przy wymiarze kary, jak również wziął pod uwagę, że TUiR Warta wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód.

Tego samego dnia Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy swoją decyzję z 13 marca 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Generali TU kary pieniężnej w wysokości 560 tys. zł za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Ówczesne nałożenie miało związek z wyznaczaniem składki w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności w AC w latach 2013 i 2015 oraz OC ppm. w latach 2011–2015 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. KNF utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w całości.

(AM, źródło: KNF)