KNF dyscyplinuje dystrybutora ubezpieczeń

0
1027

Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostateczną decyzję o zastosowaniu środków nadzorczych wobec dystrybutora ubezpieczeń, warszawskiej spółki Telomer – brokera ubezpieczeniowego specjalizującego się w ubezpieczeniach zdrowotnych.

W działaniach firmy KNF zidentyfikowała dwa rodzaje nieprawidłowości. Pierwszym z nich było naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji, polegające na nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym, oraz przepisu art. 9 ust. 2 w/w ustawy, polegające na przekazywaniu klientom porady wraz z rekomendacją najwłaściwszej umowy ubezpieczenia w formie korespondencji elektronicznej, pomimo niezłożenia przez klienta żądania dotyczącego przekazania przedmiotowej porady na innym trwałym nośniku.

Druga nieprawidłowość to naruszenie przepisu art. 61 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 2 pkt. 7 w/w ustawy, polegające na braku przekazania do organu nadzoru dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego OC, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ww. ustawy, oraz art. 80 pkt 3 ustawy, polegającego na braku udzielenia informacji i wyjaśnień na żądania organu nadzoru, dotyczące nieprzekazania, pomimo skierowania w tym względzie wezwania, sprawozdania z działalności brokerskiej za rok 2017 i 2018. 

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o dystrybucji oraz ust. 2 pkt 1 Komisja nakazała spółce zaprzestanie naruszania powyższych przepisów oraz powstrzymanie się od jego naruszania. W drugim przypadku poprzez niezwłoczne przekazanie do KNF wymienionych dokumentów.

(AM, źródło: KNF)