KNF: Kary finansowe dla AXY i Compensy

0
971

14 lipca Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Compensa TU i AXA Ubezpieczenia kary pieniężne w wysokości odpowiednio 80 i 50 tys. zł.

Powodem sankcji było naruszenie przez towarzystwa art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. 

KNF podkreśliła, że obaj ubezpieczyciele wdrożyli środki zaradcze oraz usprawnili procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kar.

(AM, źródło: KNF)