KNF karze po raz pierwszy w 2022 roku

0
887

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła 13 maja decyzję nakładającą na TUZ Ubezpieczenia kary pieniężne w łącznej wysokości 66 tys. zł. To pierwsza tegoroczna sankcja dla przedstawiciela branży ubezpieczeniowej nałożona przez KNF.

Powodem ukarania ubezpieczyciela było zidentyfikowanie przez KNF 14 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań. Nadzór podkreślił, że przy ustalaniu wymiaru kary wziął pod uwagę fakt, że ubezpieczyciel podjął szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości.

Kara nałożona na TUZ Ubezpieczenia była pierwszą w tym roku sankcją dla przedstawiciela polskiego rynku ubezpieczeń. Od stycznia KNF zdecydowała jedynie o utrzymaniu w mocy nałożonych 3 września ubiegłego roku na PZU SA sankcji w łącznej wysokości 397 tys. zł. Zakład został ukarany za naruszenia art. 14 ust. 1-2 tej samej ustawy w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

Warto zwrócić uwagę, że naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w związku ze stwierdzeniem opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych było w 2021 roku najczęstszą przyczyną nakładania sankcji na przedstawicieli sektora ubezpieczeń. To naruszenie było przyczyną sześciu spośród ośmiu ubiegłorocznych kar dla firm asekuracyjnych. Rachunek wystawiony im przez KNF wyniósł w sumie 877,8 tys. zł z ogólnej kwoty 1178 tys. zł kar dla podmiotów z sektora ubezpieczeniowego.

Dość wstrzemięźliwy w karaniu firm ubezpieczeniowych jest również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale za to nakładane przez niego sankcje są dużo boleśniejsze finansowo. W tym roku UOKiK ukarał jedynie MetLife oraz UNIQA za sposób pobierania opłat alokacyjnych w pierwszych latach trwania polis z UFK, zniechęcający konsumentów do wypowiadania umów. W odróżnieniu od KNF, której sankcje dla firm ubezpieczeniowych rzadko osiągają lub przekraczają kwotę miliona złotych, Urząd wystawił zakładom rachunki opiewające odpowiednio na ponad 5,2 oraz 10 mln zł.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl