KNF: Nie ma niezgodności pomiędzy rekomendacją likwidacyjną a uchwałą Sądu Najwyższego

0
707

Uzasadnienie Sądu Najwyższego do uchwały z 6 października ubiegłego roku dotyczącej uwzględniania rabatów w kalkulacji odszkodowania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest odmiennie interpretowane przez sektor ubezpieczeniowy oraz Komisję Nadzoru Finansowego – zauważa „Rzeczpospolita”.

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że SN jasno wskazał na możliwość stosowania rabatów i upustów. Dlatego też dotychczasowa praktyka była właściwa, a rekomendacja KNF nr 17.3 jest sprzeczna z uzasadnieniem. Z kolei według Jacka Barszczewskiego, dyrektora w Urzędzie KNF, w rekomendacji wskazano, iż ustalając należne świadczenie, zakład nie może się powoływać na rabaty lub upusty obowiązujące we współpracujących z nim warsztatach naprawczych i punktach sprzedaży. Przedstawiciel nadzoru podkreślił, że SN w uzasadnieniu stwierdza, iż niezbędne jest ustalenie, czy ceny z uwzględnieniem rabatów i ulg są stosowane przez ubezpieczyciela na rynku lokalnym, a możliwość skorzystania z nich przez poszkodowanego nie jest związana ze szczególnymi trudnościami. Dlatego też zdaniem Jacka Barszczewskiego rekomendacja nie jest niezgodna z uchwałą SN, ale została sformułowana w sposób kategoryczny, by zapobiec powszechnej praktyce automatycznego obniżania należnego odszkodowania, często wyłącznie na podstawie deklaracji o możliwości tańszej naprawy pojazdu.

Aneta Łazarska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, autorka pytania prawnego do SN mówi „Rzeczpospolitej”, że SN pozostawił on ocenę zasadności naliczenia rabatów sądom. W jej ocenie o tym, czy znajdą one zastosowanie, zdecyduje być może nie prawo, lecz praktyka współpracy zakładów z warsztatami. Z kolei prof. Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uważa, że uchwała SN przesądza stanowczo o możliwości uwzględniania ulg i rabatów przy likwidacji szkody, jeśli tylko mają one pokrycie w rzeczywistości, tj. są faktycznie stosowane przez zakład ubezpieczeń za pośrednictwem współpracującej z nim i dostatecznie rozbudowanej na rynku lokalnym sieci warsztatów naprawczych i sklepów z częściami zamiennymi.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 20 stycznia, Marek Domagalski „Odszkodowania z OC: znaki zapytania po uchwale SN o rabatach na części”:

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)