KNF: Nowa wersja metodyki BION dla ubezpieczycieli i reasekuratorów

0
719

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił na swojej stronie internetowej nową wersję metodyki badania i oceny nadzorczej dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2023 rok.

W UKNF proces nadzoru ubezpieczeniowego jest realizowany z wykorzystaniem następujących narzędzi i działań:

  • Badanie i Ocena Nadzorcza (BION),
  • System Wczesnego Ostrzegania („SWO”),
  • analiza nadzorcza, obejmująca działania licencyjne, analityczne i inspekcyjne w stosunku do poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a także analizy dotyczące sektora ubezpieczeniowego jako całości, w tym odnoszące się do stabilności finansowej tego sektora,
  • działania nadzorcze. 

BION zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji jest całościowym procesem wykorzystującym wszelkie dostępne informacje posiadane przez nadzór na temat analizowanej firmy, w tym uzyskane w wyniku czynności związanych z licencjonowaniem, analizy zza biurka i czynności kontrolnych na miejscu w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji, jak również z zapytań/ankiet kierowanych do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji. Koncepcja BION opracowana przez UKNF ma na celu usystematyzowanie stosowanych dotychczas kryteriów oceny nadzorowanych podmiotów, jak również wprowadzenie do stosowania elementów systemu nadzoru wykonywanego w oparciu o ocenę ryzyka identyfikowanego w ich działalności.

Metodyka Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2023 rok

(AM, źródło: KNF)