KNF: Obligacje PFR równoważne obligacjom Skarbu Państwa

0
600

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowany został komunikat Urzędu KNF dotyczący traktowania obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w dwóch podmodułach ryzyka formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

UKNF przypomniał, że obligacje PFR emitowane w ramach wykonania rządowych programów „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” posiadają gwarancję Skarbu Państwa. Została ona udzielona do wysokości 100% świadczeń i odsetek, jest nieodwołalna i bezwarunkowa. Dlatego spełnia wymogi zawarte w art. 215 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II). 

„Urząd KNF informuje, że dla celów wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) dla ryzyka spreadu kredytowego oraz ryzyka koncentracji aktywów formuły standardowej SCR, obligacje PFR są uznawane za równoważne obligacjom Skarbu Państwa. W wyżej wymienionych podmodułach ryzyka obligacjom PFR przypisuje się czynniki ryzyka (odpowiednio stressi oraz gi) wynoszące 0% (zgodnie z art. 180 ust 2. oraz 187 ust. 3 rozporządzenia delegowanego)” – podano w komunikacie.

(AM, źródło: KNF)