Iwona Duda pokieruje Alior Bankiem

0
1270

12 maja Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Z tym samym dniem rada nadzorcza banku należącego do Grupy PZU powołała w skład zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa oraz kierowanie pracami organu. Ponadto RN upoważniła swojego przewodniczącego, Tomasza Kulika, do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa zarządu.

Iwona Duda od ponad 20 lat jest wiązana z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

W latach 2006–2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, powstały z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełniła także funkcję zastępcy przewodniczącego KNUiFE oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego NBP.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie KNUiFE nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek RN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP oraz członek RN PTE PZU SA.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

(AM, źródło: Alior Bank)