KNF: Pełna funkcjonalność RPU w zakresie danych agentów i brokerów

0
749

Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych (RPU) zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie danych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

UKNF przypomniał, że dane określone we wspomnianych przepisach dotyczą tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym agenta lub brokera oraz wysokości tych udziałów i tożsamości osób, które mają bliskie powiązania z agentem lub brokerem.

(AM, źródło: KNF)