KNF pokaże, czym kieruje się przy zatwierdzaniu nominacji

0
507

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce upublicznić metodykę, jaką kieruje się przy wydawaniu zgody na objęcie stanowisk w zarządach nadzorowanych spółek. Zdaniem organu, publikacja pozwoli radom nadzorczym spółek na uniknięcie błędów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że z dokumentów, do których dotarła, wynika, iż ocena nadzoru będzie dotyczyła zarówno prezesów, jak i osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych oraz pozostałych członków zarządów. KNF chce ponadto, aby spółki wykorzystywały jej metodykę przy powoływaniu rad nadzorczych, a zwłaszcza funkcjonujących w nich komitetów audytu. Metodyka oceny jest skoncentrowana na wiedzy i doświadczeniu zawodowym odpowiednich do powierzanych funkcji i obowiązków, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, poświęcaniu odpowiedniego czasu na obowiązki oraz łączeniu stanowisk. Według „DGP”, ocena będzie wydawana zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym (np. całego zarządu). Oprócz tego stosowana będzie też ocena wtórna, czyli sprawdzanie, jak zatwierdzony kandydat radzi sobie z wypełnianiem obowiązków na powierzonym mu stanowisku. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji, podkreślił jednak w rozmowie z gazetą, że nadzór nie powinien zastępować pracy organów korporacyjnych, które mają rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, także w zakresie rekrutowania menadżerów wysokiego szczebla. Szef KNF chciałby również konsultacji z rynkiem na temat metodyki.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 9 grudnia, Bartek Godusławski „Prezesa najpierw oceni spółka, późnej nadzór”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)