KNF: Regulacje jednym ze sposobów na rozwiązanie problemu luki ubezpieczeniowej

0
659

Zdaniem Darii Ringwelskiej-Ładak, zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, luka ubezpieczeniowa jest wyzwaniem dla rynku ubezpieczeniowego, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach i wyzwaniach geopolitycznych i makroekonomicznych. W jej ocenie do tego zjawiska należy podchodzić strategicznie, procesowo, biorąc też pod uwagę budowanie świadomości klientów oraz ich potrzeby.

– Powinniśmy sobie zadać pytania: gdzie ta luka występuje, jakie są jej źródła i w jaki sposób zamknąć tę lukę? To są zadania zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i dla organu nadzoru – mówiła Daria Ringwelska-Ładak podczas panelu „Luka ubezpieczeniowa” w trakcie IX Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Patrzymy na lukę ubezpieczeniową w dwóch aspektach: pod kątem braku ubezpieczenia oraz pod kątem tego, że umowa nie pokrywa ryzyka, na jakie narażony jest klient. Prezentowana na kongresie PIU rok temu Mapa Ryzyka mówiła to tym, jak odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa jeśli chodzi o ryzyka, na które klienci zwracają uwagę, i które ryzyka potrzebują ochrony i ubezpieczenia: to jest zachorowalność, utrata pracy, ryzyka klimatyczne. Świadomość klientów jest bardzo istotna. Liczby mówią same za siebie: wartość składki na jedną osobę w Polsce to ponad 500 euro, gdzie w innych krajach, to jest 2000 euro – podkreśliła.

Jako przykład sposobu na zamknięcie luki ubezpieczeniowej ekspertka wskazała interwencję produktową KNF dotyczącą ubezpieczeń na życie.

– To jest proces długofalowy. Trzeba na to patrzeć w perspektywie długofalowej. Poprawa jakości tych produktów – a taka jest rola interwencji produktowej – sprawi, że klienci mogą wrócić do tych produktów, a zakłady ubezpieczeń odbudują zaufanie klientów. Jeśli klient zauważa, że ubezpieczenie nie odpowiada jego potrzebom, nie będzie chciał się ubezpieczyć i luka się powiększy. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, w tym wypadku regulacje pomogły – podkreśliła Daria Ringwelska-Ładak.

Przedstawicielka nadzoru ujawniła też, że obecnie KNF pracuje nad analizą ubezpieczeń z grupy 5 działu I. Ma to posłużyć Komisji do podjęcia następnych działań w tym zakresie. Daria Ringwelska-Ładak przyznała również, że KNF zauważa lukę w reasekuracji i będzie chciała ją zbadać w ramach przeprowadzanego corocznie badania dotyczącego zdarzeń katastroficznych.

(AM, źródło: KNF)