KNF rusza z „Cyfrową Agendą Nadzoru”

0
855

19 grudnia w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyła się prezentacja „Cyfrowej Agendy Nadzoru” (CAN) – planu działań i inicjatyw, jakie Urząd zamierza realizować w najbliższym czasie m.in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa. Ich podjęcie jest w opinii UKNF niezbędne w obliczu wyzwań determinowanych przez nowe zjawiska technologiczne i biznesowe na rynku finansowym oraz potrzeby cyfrowej transformacji.

Prezentacji CAN towarzyszyła dyskusja w formie panelu strategicznego, w którym wziął udział Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu Billon Group, Robert Trętowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej, Justyna Orłowska, GovTech Poland Program Director, Adam Marciniak, wiceprezes zarządu PKO BP, Paweł Surówka, prezes zarządu PZU SA, Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej oraz Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku.

UKNF reprezentowali Sławomir Flis, dyrektor zarządzający Pionem Innowacji i Technologii oraz dyrektorzy departamentów Pionu, których jednostki są odpowiedzialne za realizację poszczególnych elementów Agendy. Gośćmi specjalnymi prezentacji byli przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW): Piotr Trąbiński, zastępca Dyrektora Wykonawczego reprezentujący Polskę w MFW, oraz Sonja Davidovic, Digital Expert w MFW.

W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele najważniejszych urzędów administracji publicznej zaangażowanych w transformację cyfrową, władze izb gospodarczych zrzeszających instytucje finansowe, reprezentanci podmiotów nadzorowanych wdrażających innowacyjne rozwiązania oraz przedstawiciele branży IT.

Cztery bloki tematyczne

Planowane działania Komisji pogrupowano w czterech blokach tematycznych. Pierwszy odnosi się do „nowych zjawisk na rynku finansowym”, czyli zjawisk inwestycyjnych, które zostały zidentyfikowane na rynku finansowym oraz wymagają podjęcia działań wyjaśniających i legislacyjnych (aktywa cyfrowe, crowdfunding) lub zajęcia stanowiska przez organ nadzoru (np. robo-doradztwo, wykorzystywanie mediów społecznościowych) – podał „Puls Biznesu” za PAP.

Drugi obszar – „wspieranie Fintech” – to planowane wspieranie innowacji na rynku finansowym, zarówno poprzez aktywizację działań faktycznych w stosunku do podmiotów nadzorowanych, jak i nienadzorowanych (Program Innovation Hub, piaskownica wirtualna) oraz wspieranie inicjatyw legislacyjnych określających zasady wprowadzania innowacyjnych usług na rynku finansowym.

Trzecia sfera dotyczy „cyberbezpieczeństwa” i skoncentrowania się na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze, przeglądzie i aktualizacji rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym, wprowadzeniu jednolitego modelu analitycznego ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa oraz realizacji różnorodnych form działań edukacyjnych w tematyce cyberbezpieczeństwa.

UKNF określił ponadto zamierzenia w zakresie zwiększenia skali digitalizacji korespondencji w obustronnym kanale wymiany informacji, wprowadzenia nowych form komunikacji i interaktywności z Urzędem oraz rozszerzenia automatyzacji procesów.

Będą nowe stanowiska nadzorcze i regulacje

W sferze nowych zjawisk na rynku finansowym KNF planuje wydanie stanowisk nadzorczych wyjaśniających status prawny aspektów określonej działalności w świetle przepisów prawa. Kolejny krok stanowić będą inicjatywy legislacyjne Urzędu w celu uregulowania obszarów, gdzie interwencja jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo obrotu i interes nieprofesjonalnych uczestników obrotu. Komisja planuje m.in. wydanie wytycznych dotyczących robo-doradztwa, a także wytycznych w sprawie wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami.

Jeśli chodzi o wspieranie FinTechów, Komisja chce m.in. dostosować aktualne regulacje, które obecnie nie zawierają szczegółowych zasad wspierania rozwoju podmiotów FinTech przez instytucje państwowe, oraz rozwijać program Innovation Hub, m.in. poprzez wyodrębnienie dwóch strumieni wsparcia. Jak napisano, celem programu jest wsparcie innowacji finansowych poprzez identyfikację właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do planowanego modelu działalności. KNF chce także zapewnić podmiotom zainteresowanym, które przeszły odpowiednią ocenę w ramach Programu, możliwości testowania w wybranych technologiach swoich rozwiązań w ramach piaskownicy wirtualnej (środowisko testowe).

„Podmioty tworzące nowatorskie rozwiązania będą mogły przetestować je przy wsparciu i pod nadzorem regulatora. Uruchomienie węzła obserwacyjnego sieci blockchain w UKNF umożliwi testowanie rozwiązań rynku kapitałowego, bankowego, ubezpieczeniowego w zakresie Trwałego Nośnika oraz eVotingu” – napisano w CAN.

W sferze cyberbezpieczeństwa KNF planuje m.in. wydanie nowego komunikatu chmurowego, który ma zastąpić komunikat UKNF z 2017 r., stając się krajowym stanowiskiem nadzorczym w sprawach korzystania z usług chmurowych. Jak podano, projektowany dokument określi m.in. model referencyjny adopcji chmury dla podmiotów rynku finansowego, wytyczne klasyfikacji informacji i szacowania ryzyka, jak również wymogi, jakie powinni spełniać dostawcy usług chmurowych. Komisja zapowiada także przegląd rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykami IT na rynku finansowym.

Więcej:

https://www.pb.pl/…

AM, news@gu.home.pl

(źródło: „Puls Biznesu“, PAP, Facebook)