Prokuratura Krajowa: Zarzuty dla podejrzanych o oszustwa ubezpieczeniowe

0
1413

18 grudnia na polecenie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 5 osób współdziałających w popełnianiu przestępstw polegających na wyłudzaniu odszkodowań komunikacyjnych.

W toku śledztwa ustalono, że na terenie różnych miejscowości (głównie w woj. mazowieckim) działały współpracujące ze sobą osoby zajmujące się wyłudzaniem nienależnych odszkodowań z tytułu zdarzeń drogowych zgłaszanych do ubezpieczycieli. Luksusowe samochody, głównie sprowadzane z zagranicy, były rejestrowane na podstawione osoby i ubezpieczane w ramach AC. Następnie organizowano fikcyjne kolizje drogowe, w których brały udział osoby, na które zarejestrowane były samochody, lub też inne, „wynajmowane” przez sprawców jako kierowcy. Po doprowadzeniu do uszkodzenia pojazdu szkoda była zgłaszana do ubezpieczyciela przez osoby zarejestrowane jako posiadacze auta lub rzekomych kierowców samochodu. W zgłoszeniach podawane były nieprawdziwe okoliczności zdarzenia. Osoby, na które zarejestrowane były samochody, w dokumentach przedkładanych ubezpieczycielom wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłaty odszkodowań, a po jej dokonaniu wypłacały one, na ogół w gotówce, przelane pieniądze, przekazując je organizatorom procederu.

Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, z tytułu wypłat odszkodowań z OC i AC mogło dojść do wyłudzenia łącznie kwoty nie mniejszej niż 2 miliony 300 tysięcy zł od 3 towarzystw. Prokuratura nie wyklucza, że łączna wartość wyłudzeń, jak również krąg pokrzywdzonych ubezpieczycieli, ulegnie rozszerzeniu w toku dalszego postępowania.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych z tytułu pozorowanych kolizji drogowych bądź usiłowań wyłudzeń, w tym w odniesieniu do mienia znacznej wartości oraz wyłudzeń poświadczenia nieprawdy. Są to czyny kwalifikowane z art. 286 par. 1 k.k., art. 13 par 1 k.k. w zw. z art. 286 par. 1 k.k., art. 272 k.k. oraz  art. 294 par 1 k.k. Grozi za nie kara do lat 10 pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych.

Ponadto dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci pojazdów oraz środków pieniężnych, celem wydania postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar i naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Dotychczas w toku postępowania sformułowano zarzuty wobec 25 osób, przy czym wobec 5 z nich stosowane są środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(AM, źródło: Prokuratura Krajowa)