KNF ukarała LINK4

0
562

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że 25 sierpnia podjęła decyzję o nałożeniu kar pieniężnych na LINK4. Łączna suma sankcji wynosi 58,9 tys. zł.

KNF wyjaśniła, że powodem nałożenia kar było stwierdzenie 6 przypadków naruszenia przez towarzystwo art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na tej podstawie można wnioskować, że chodzi o opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych w tym zakresie. 

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)