KNF uznała działania agenta za naruszające przepisy ustawowe

0
613

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wydaniu 2 czerwca 2022 r. decyzji wskazującej Zdzisława Jankowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach, jako podmiot odpowiedzialny za naruszenie obowiązku działania, w sposób uczciwy, rzetelny i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Naruszenie polegało na dopuszczeniu się nieprawidłowości w procesie informowania klientów o braku możliwości zawarcia z Gefion Insurance A/S umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w trybie określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Tego typu postępowanie naruszało art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Decyzja jest ostateczna.

(AM, źródło: KNF)