KNF z kampanią na rzecz zwiększenia świadomości ryzyka związanego z inwestowaniem

0
668

9 stycznia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „Nie wszystko złoto, co się świeci – inwestuj świadomie!”. Akcja ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o tym, jak funkcjonuje rynek finansowy, oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

Urząd KNF chce dotrzeć z przekazem kampanii do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego, obok spotu, który będzie można zobaczyć między innymi  na portalach internetowych, w mediach społecznościowych i środkach komunikacji miejskiej w 8 miastach wojewódzkich, przewidziane są spoty radiowe emitowane na antenach rozgłośni ogólnopolskich oraz artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Na potrzeby kampanii powstała również strona internetowa inwestujswiadomie.com.pl.

Działania w ramach kampanii mają na celu:

  • uświadomienie inwestorów, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko i że jest ono tym większe, im inwestycja wydaje się atrakcyjniejsza,
  • zachęcenie osób zamierzających zainwestować środki do dywersyfikacji ryzyka,
  • przekonanie społeczeństwa do weryfikacji wszystkich informacji na temat potencjalnych inwestycji, dokładnego zapoznania się z nimi i sprawdzania wiarygodności źródeł tych informacji, 
  • przybliżenie społeczeństwu roli Komisji Nadzoru Finansowego i jej zadań.

(AM, źródło: KNF)