KNF zgodziła się na przejęcie MetLife przez NN Group

0
534

NN Group jest już tylko o krok od sfinalizowania transakcji zakupu polskiego biznesu MetLife. Zielone światło tej transakcji dał bowiem nadzór finansowy.

Decyzja w sprawie przejęcia zapadła 14 kwietnia na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia akcji MetLife TUnŻiR przez NN Continental Europe Holdings oraz pośredniego przez NN Group w liczbie zapewniającej przekroczenie przez oba podmioty 1/2 ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym firmy. Ponadto Komisja nie zgłosiła sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia akcji MetLife przez Nationale-Nederlanden TUnŻ oraz pośredniego przez NN Group w liczbie zapewniającej przekroczenie przez nabywców 10% ogólnej liczby głosów na WZ oraz udziału w kapitale zakładowym. W obu przypadkach termin nabycia akcji MetLife ustalono na termin do 31 maja 2022 r. 

Grupa NN ogłosiła zawarcie porozumienia w sprawie nabycia biznesu MetLife w Polsce i w Grecji w lipcu ubiegłego roku. Wartość transakcji oszacowano na 584 milionów euro. Przejęcie wzmocni pozycję NN Group na rynku ubezpieczeń na życie oraz emerytalnym w Polsce. W naszym kraju udział NN w rynku ubezpieczeń na życie wzrośnie z 8% do 12%, z łącznym przypisem składki brutto na poziomie około 500 mln euro rocznie. Ponadto skala dystrybucji zostanie znacznie poszerzona dzięki dołączeniu 1200 doradców oraz zewnętrznym partnerstwom.

W grudniu 2021 r. NN Group ogłosiła, że uzyskała od Komisji Europejskiej zgodę na przejęcie w obu krajach i pozostało jej już tylko uzyskanie odrębnych zgód od polskich i greckich organów regulacyjnych. Grupa poinformowała także, że biorąc pod uwagę krajowe procedury uzyskiwania zezwoleń, zakończenie nabycia spółek MetLife w Polsce i Grecji może nastąpić w różnych terminach. I tak się stało: proces przejęcia działalności MetLife w Grecji został zakończony 31 stycznia tego roku, natomiast finalizacja zakupu aktywów w Polsce ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl