KNF zgodziła się na przejęcie TFI Energia przez PZU

0
212

Podczas odbywającego się 14 lipca posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez PZU SA akcji TFI Energia, w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym towarzystwa oraz przekroczenie takiego samego odsetka ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Termin nabycia akcji TFI Energia ustalono do 30 września 2022 r.

PZU nabędzie TFI Energia na mocy umowy podpisanej 17 marca 2020 r. z PGE Polską Grupą Energetyczną. TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa po połowie stanowią środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

W wyniku transakcji aktywa znajdujące się pod zarządem spółek z Grupy PZU wzrosną o blisko miliard złotych. Nabycie towarzystwa stanowi kolejny krok w realizacji Strategii Grupy PZU na lata 2021–2024, zakładającej m.in. wzrost zarządzanych aktywów o prawie 82% – do 60 mld zł.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)