Global Data: Teraz odrodzenie, a co potem?

0
764

Wyniki największych pod względem przychodów 20 globalnych firm ubezpieczeniowych odrodziły się w 2021 r., kiedy restrykcje pandemiczne zostały rozluźnione, a globalna aktywność gospodarcza sięgnęła niemal poziomów sprzed pandemii.

Przeciętny roczny wzrost przychodów tych firm wyniósł 9,5%, natomiast współczynnik wzrostu składki przypisanej brutto wyniósł 8% – wynika z danych analizowanych przez Global Data.

Z czołowej dwudziestki 16 firm odnotowało w 2021 r. wzrost przychodów rok do roku. Najlepiej pod tym względem wypadły CNP Assurances, Prudential Financial, Assicurazioni Generali i Zurich Insurance.

– Składka zarobiona i skrajnie zwyżkujące globalne rynki akcji w 2021 r. pomogły firmom ubezpieczeniowym odnotować istotne zyski z inwestycji i osiągnąć wzrost przychodów inwestycyjnych – komentuje Parth Vala, analityk profili firm z Global Data.

  • CNP Assurances. Potężny wzrost przychodów tego francuskiego ubezpieczyciela wynoszący 30,8% można przypisać wzrostowi składki zarobionej o 14,5% oraz znacznemu wzrostowi wartości godziwej aktywów finansowych. Wartość kontraktów ubezpieczeniowych wzrosła o 18,9%, do 27,5 mld euro, do czego przyczynił się wzrost o 21,2% w ubezpieczeniach na życie.
  • Prudential Financial. Firma skorzystała na zysku z inwestycji w wysokości 4 mld dol. równoważącym stratę inwestycyjną 3,9 mld dol. poniesioną w roku poprzednim. Firma odnotowała również poprawę o 5,3% swojego przychodu z inwestycji netto.
  • Assicurazioni Generali. Całkowita składka zarobiona wzrosła o 14,5% dzięki wzrostowi składek z ubezpieczeń na życie. Dodatkowo firma odnotowała ogromny wzrost zysków inwestycyjnych w stosunku do roku poprzedniego, co umożliwiło wyższy o 22,3% wzrost przychodów.
  • Zurich Insurance. Wzrost przychodów o 19,2% można przypisać wzrostowi o 8,3% składki zarobionej, która osiągnęła 44,3 mld dol. Wzrost wspomogła również zwyżka o 58,2% przychodu z inwestycji netto, do którego przyczyniła się poprawa o 94,7% zysków z inwestycji na produktach unit-linked.

Straty przychodów doświadczyły najbardziej Japan Post Insurance oraz Legal & General. Spadek przychodów spowodowany był spadkiem składki zarobionej i wyniósł odpowiednio 11,6% oraz 9,9%. W przypadku Legal & General ok. 80% przychodów stanowią przychody z inwestycji, a te spadły w 2021 r. o 8,3% r/r.

– Globalna gospodarka siedzi jak na szpilkach wobec gwałtownie zmieniających się scenariuszy geopolitycznych i potencjalnego zagrożenia nowymi wariantami koronawirusa, a tymczasem nadchodzące miesiące przyniosą prawdopodobnie branży ubezpieczeniowej kolejne wyzwania – podsumowuje Parth Vala.

AC