KNF zgodziła się na rozbudowę portfela majątkowej spółki AXA

0
1794

18 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności AXA Ubezpieczenia TUiR.

Zgodnie z zezwoleniem KNF, majątkowe towarzystwo grupy może rozszerzyć rzeczowy zakres działalności o produkty z dwóch grup ubezpieczeń. Pierwszą z nich stanowią ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych (gr. 5 działu II), natomiast drugą – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (gr. 11).

(AM, źródło: KNF)