Kobiety w finansach – silniejsze niż przed pandemią, ale wciąż za mało cenione

0
183

Liczba osób oceniających wpływ kobiet na rozwój sektora finansowego jako duży wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat. To efekt między innymi malejących nierówności wynagrodzeń oferowanych w sektorze, które jednak wciąż należą do najwyższych – wynika z tegorocznej, trzeciej już edycji badania „Kobiety w Finansach” przeprowadzonego przez Antal oraz CFA Society Poland”, którego partnerem strategicznym jest Bank BPH.

Badanie pokazało, że pomimo pandemii z roku na rok rośnie odsetek specjalistów i menedżerów oceniających rolę kobiet jako strategiczną – z 12% w 2018 r. poprzez 17% w 2019 r. do 26% w 2021 r. Kluczowym czynnikiem determinującym wpływ kobiet na obszar finansów są zmniejszające się̨ nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami – 56% respondentów oceniło ten aspekt jako bardzo ważny.

Czy nierówności zmaleją?

Jednym ze wskaźników odzwierciedlających różnicę między przeciętnym wynagrodzeniem kobiet a mężczyzn jest wskaźnik gender pay gap. Ogólnie Polska wypada dobrze – w 2019 r. według danych Eurostat, w Polsce wyniósł on zaledwie 8,5% (-0,4 punktu procentowego r/r), co plasuje nasz kraj na 6. pozycji w całej Unii Europejskiej, dla której średnia wynosi 14,1%. Z drugiej jednak strony w sektorze finansowym gender pay gap wynosi 30,8% i Polska zajmuje również 6. pozycję – ale od końca. Obserwacje badanych wskazujących na zmniejszanie tych nierówności może być jednym z najważniejszych zmian w sektorze bankowości od dekady. Sprzyja temu fakt, że 31% badanych wskazuje, iż w ich organizacji podejmowane są działania mające na celu aktywizację kobiet i równouprawnienie.

– Współczesna branża finansowa, tradycyjnie uważana za domenę̨ mężczyzn, staje się̨ doskonałym miejscem do rozwoju zawodowego kobiet. O sukcesie najczęściej decydują̨ wiedza i kompetencje, a nie płeć́. Widać́ też wyraźnie, że różnorodność korzystnie wpływa na efektywność́ i długoterminową przewagę konkurencyjną organizacji – zauważa Paweł Bandurski, prezes zarządu BPH.

Kierunki zmian dla instytucji finansowych

Zdaniem respondentów, aby rozwijać pozytywny trend, najbardziej potrzebne są różnego rodzaju programy rozwojowe dla kobiet oraz szkolenia i kursy. Wciąż jednak największym czynnikiem hamującym karierę kobiet jest uwikłanie w role tradycyjne – uważa tak 39% respondentek.

– Kobiety znacznie częściej robią przerwy w karierze zawodowej oraz podejmują niektóre decyzje dotyczące pracy w oparciu o obowiązki związane z opieką nad innymi członkami rodziny. Średnie wyliczenia godzinowe wykazują, że kobiety wykonują więcej pracy nieodpłatnej, takiej jak opieka nad dziećmi lub obowiązki domowe. Potwierdzają to dane ZUS, według których na urlopie rodzicielskim w pierwszym kwartale 2021 r. przebywało 209 447 osób, w tym zaledwie 1481 ojców. Ich odsetek wyniósł 0,7% – podkreśla Izabela Sajdak, CFA zarządzająca funduszami PFR TFI, członkini CFA Society Poland.

Wpływ pandemii na sytuację kobiet w finansach

Kobiety oceniły konieczność pracy zdalnej wynikającej z ograniczeń pandemicznych jako zjawisko raczej pozytywne (3,7 w pięciostopniowej skali), natomiast bardzo negatywnie – niedziałające szkoły przedszkola i żłobki (1,8). Dwie trzecie badanych wskazało, że ich firma wprowadziła elastyczne formy pracy, przy czym 44% stwierdziło, że może decydować, kiedy pracuje w trybie home office. Ponad 1/3 czuje się bardziej doceniana ze względu na konieczność łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi podczas pracy z domu.

– Choć praca zdalna powoli otwiera wiele drzwi do wcześniej nieosiągalnych ofert prac na terenie całego kraju, to i tak zauważamy zwiększoną potrzebę inicjonowania działań na rzecz rozwoju zawodowego kobiet. Rosnąca tendencja oferowania w pełni pracy zdalnej oraz widoczny popyt na tę możliwość pozostawia kobiety z dylematem, czy warto rozwijać ścieżkę kariery dalej u jednego pracodawcy – podkreśla Barbara Makuła, Senior Consultant Antal SSC/BPO.

– Mimo że branża finansowa wciąż̇ kojarzy się̨ w Polsce z przewagą mężczyzn, a takie specjalizacje, jak zarzadzanie funduszami czy trading wiążą̨ się̨ z nadreprezentacją tej płci, spada odsetek badanych oceniających, że w tym sektorze występują̨ bariery mające niekorzystny wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet – podsumowuje prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland.

O badaniu

Trzecia edycja raportu „Kobiety w Finansach”, którego celem jest analiza obecnej sytuacji na rynku pracy oraz wyróżnienie czynników determinujących karierę kobiet, powstała na bazie badania przeprowadzonego w II kwartale bieżącego roku metodą CAWI wśród 689 respondentów reprezentujących sektor finansowy przez Antal oraz CFA Society Poland. Partnerem strategicznym raportu jest Bank BPH.

(AM, źródło: Antal)