Komisja Europejska uelastyczniła zasady dotyczące ubezpieczeń kredytów eksportowych

0
463

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję o tymczasowym usunięciu wszystkich państw z listy „państw o ryzyku zbywalnym” zawartej w komunikacie w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych. Decyzja KE ma na celu zwiększenie dostępności takich publicznych polis w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa oraz elastyczność wprowadzoną przez nią w tymczasowych ramach środków pomocy państwa odnoszących się do zapewnienia przez publiczne zakłady ubezpieczeń wspomnianych powyżej produktów ochronnych.

Wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: – Przeciwdziałanie skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa wymaga od nas szybkiego działania. Dziś przyjęliśmy kompleksowe rozwiązanie dotyczące krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych. Dzięki tej zmianie przedsiębiorstwa dotknięte skutkami epidemii koronawirusa będą mogły uzyskać krótkoterminowe ubezpieczenie kredytów eksportowych od ubezpieczycieli państwowych. Współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze i najskuteczniejsze wdrożenie krajowych środków wsparcia, zgodnie z przepisami UE.

Obowiązujący od 2013 r. komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych przewiduje, że wymiana handlowa w 27 państwach członkowskich UE oraz w 9 państwach OECD, o maksymalnym okresie ryzyka krótszym niż dwa lata, wiąże się z ryzykiem zbywalnym i zasadniczo nie powinna być ubezpieczana przez państwo ani przez ubezpieczycieli korzystających ze wsparcia publicznego. Jednak po zasygnalizowaniu przez niektóre państwa członkowskie, że z powodu epidemii koronawirusa przewidują globalne skurczenie się prywatnego rynku ubezpieczeń w odniesieniu do eksportu do wszystkich państw, 23 marca KE rozpoczęła pilne konsultacje publiczne.

Miały one na celu ocenę możliwości uzyskania na rynku prywatnym krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych w odniesieniu do eksportu do wszystkich państw określonych w w/w komunikacie jako „państwa o ryzyku zbywalnym”. W zależności od wyniku oceny zakładano możliwość tymczasowej zmiany wykazu „państw o ryzyku zbywalnym”. Wyniki konsultacji wskazywały na nieuchronne problemy z dostępnością na rynku prywatnym ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do eksportu do wszystkich państw. Jednocześnie w wyniku obecnego kryzysu oczekuje się znacznego wzrostu popytu na ubezpieczenia.

Na podstawie rezultatów konsultacji oraz odpowiednich wskaźników ekonomicznych KE postanowiła tymczasowo uznać wszystkie państwa wymienione w załączniku za państwa o ryzyku niezbywalnym oraz usunąć wszystkie kraje z wykazu „państw o ryzyku zbywalnym” do 31 grudnia 2020 r. Przed upływem tego terminu Komisja dokona ponownej oceny sytuacji i wyjaśni sytuację dotyczącą „państw o ryzyku zbywalnym” na okres po 31 grudnia 2020 r.

W następstwie tej zmiany ubezpieczyciele publiczni będą w stanie interweniować i zapewniać krótkoterminowe ubezpieczenie ryzyka kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez konieczności wykazania przez nie, że dane państwo jest tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym.

(AM, źródło: KE)