Ministerstwo Zdrowia ubezpieczyło w PZU personel medyczny szpitali zakaźnych

0
1838

Portal pielęgniarek i położnych pielęgniarki.info.pl poinformował o zawarciu przez Ministerstwo Zdrowia i PZU umowy ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i pozostałego personelu medycznego pracującego w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zakres rocznej ochrony rozpoczynającej się 16 marca obejmuje świadczenia z tytułu wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 po ekspozycji na materiał zakaźny oraz z tytułu śmierci. Sumy ubezpieczenia dla obu zdarzeń wynoszą odpowiednio 5 tys. i 100 tys. zł.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również osoby bliskie ubezpieczonych, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub z nimi mieszkają. Składki są pokrywane z budżetu państwa.

Więcej:

pielęgniarki.info.pl z 27 marca. Mariusz Mielcarek „MZ wykupiło dla pielęgniarek ubezpieczenie SARS-CoV-2”:

https://www.pielegniarki.info.pl/…

(AM, źródło: pielęgniarki.info.pl)