Komisja sejmowa za zmianami w kodeksie cywilnym dotyczącymi zadośćuczynień

0
412

9 czerwca sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła prezydencką nowelizację kodeksu cywilnego, przyznającą prawo do zadośćuczynienia za zerwane więzi rodzinne bliskim ofiar ciężko poszkodowanych w wypadkach. Akt został przegłosowany w wersji nieco różniącej się od tej, którą złożył prezydent.

Na wniosek posła Grzegorza Lorka (PiS) komisja zdecydowała, że artykuł 2 noweli będzie miał następującą treść: „Do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1”.

Pierwotnie przepis miał następujące brzmienie: „Do roszczeń najbliższych członków rodziny poszkodowanego o naprawienie krzywdy, o której mowa w art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a nie przedawnionych, stosuje się przepis art. 4462 ustawy zmienianej w art. 1”.

Pozostałe dwa punkty nowelizacji został przyjęte bez wprowadzania zmian. Akt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Posłem sprawozdawcą wybrano Grzegorza Lorka.

Więcej na temat projektu:

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl