PZU SA chce dywidendy z zysku Pekao

0
325

PZU SA, wiodący akcjonariusz Banku Pekao, zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia Pekao o wypłatę dywidendy, o ile będzie ją dopuszczało stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz jej zalecenie nadzorcze odnoszące się do polityki dywidendowej banku w drugiej połowie 2021 roku – podano w komunikacie.

Propozycja PZU SA przewiduje, że w przypadku zgody KNF na przeznaczenie do 75% zysku banku na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaci akcjonariuszom kwotę 842,53 mln zł (3,21 zł na akcję), tj. 74,8% z 1126,42 mln zł zysku netto uzyskanego w 2020 r.  Jeśli nadzór zezwoliłby na przeznaczenie 50% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, to zakład chciałby wypłacenia 561,69 mln zł (2,41 zł/akcja). Natomiast w przypadku zgody na 25% dywidenda miałaby wynieść 280,84 mln zł (1,07 zł/akcja). W pierwszych dwóch przypadkach 283,89 mln zł miałoby trafić na kapitał rezerwowy banku. W trzecim wariancie byłoby to zaś 842,53 mln zł.

Wniosek przewiduje również, że dniem dywidendy byłby 10 września, a jej wypłata nastąpiłaby 29 września.

(AM, źródło: Pekao)