Komitet do Spraw Europejskich przyjął implementację noweli dyrektywy komunikacyjnej

0
781

4 kwietnia Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w trybie obiegowym, w kształcie przekazanym przez Ministerstwo Finansów. Jednocześnie KdSE rekomendował rozpatrzenie projektu ustawy Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2118 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (tzw. dyrektywa komunikacyjna). Ponadto dostosowuje krajowe przepisy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20.

Do konsultacji został skierowany projekt opracowany w poprzedniej kadencji parlamentu, który stanowił już przedmiot uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Więcej na temat projektowanych przepisów w artykule na portalu GU.

AM