KUKE wsparła ekspansję Exact Systems Group

0
595

Exact Systems Group, polska spółka kontrolująca części samochodowe dla największych koncernów motoryzacyjnych na świecie, przejęła spółki grupy QSR24 dostarczającej usługi kontroli jakości dla producentów samochodów w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech. Finansowanie transakcji zapewnił Santander Bank Polska, a Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zabezpieczyła spłatę kredytu przeznaczonego na bezpośrednią inwestycję zagraniczną.

Exact Systems Group specjalizuje się w selekcji, naprawie oraz sortowaniu części dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Zakup spółek z Grupy QSR24 był największą akwizycją w jej historii. Przejęta firma oferuje usługi kontroli jakości w Czechach, Polsce, na Słowacji i Węgrzech, specjalizując się w usługach realizowanych dla największych na świecie producentów samochodów (OEM).

– Dołączenie QSR24 do grupy Exact Systems oznacza istotne wzmocnienie naszej pozycji w dwóch wymiarach. Po pierwsze, akwizycja pozwala na komplementarne podejście do rynków Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Zyskujemy dostęp do panelu autoryzowanych dostawców usług jakościowych największych zakładów produkujących samochody z Grupy Volkswagen. Nabycie kompetencji pracy z producentami samochodów w zakresie kontroli części dostarczanych przez dostawców wraz z wyspecjalizowanymi w tych kontrolach pracownikami zdecydowanie poprawia naszą pozycję eksperta w automotive w regionie CEE. Po drugie, umacniamy naszą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Stajemy się największym graczem na rynku słowackim, umacniamy naszą czołową pozycję w Polsce i Czechach i stajemy się numerem trzy na Węgrzech. Geograficznie pozycje Exact Systems i QSR24 się uzupełniają. Liczymy zatem na szybki efekt synergii w jak największym zakresie – powiedział Paweł Wieczorek, członek zarządu Exact Systems, odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych.

– Polski biznes coraz aktywniej wykorzystuje nadarzające się okazje do akwizycji swoich konkurentów, by skokowo zwiększać skalę działalności. Ubezpieczenie finansowania dla Exact Systems Group jest już naszą szóstą transakcją tego typu w ostatnim czasie. Rozmawiamy z bankami i ich klientami o kolejnych projektach, głównie na rynku europejskim, chociaż nie tylko – wskazał Adam Grzybowski, kierownik Działu Ubezpieczeń Ryzyka Politycznego i Inwestycji w KUKE.

– Ubezpieczenie KUKE pokrywa ryzyko braku spłaty udzielonego kredytu na finansowanie nawet do 100% wartości inwestycji. Korzystanie przez bank z naszej polisy umożliwia mu zwiększenie zaangażowania w finansowanie klienta. Ubezpieczenie spłaty kredytu można połączyć z ubezpieczeniem nakładów poniesionych na inwestycję od strat spowodowanych ryzykiem politycznym i siłą wyższą – dodała Paulina Więckowska, specjalistka ds. kredytów strukturyzowanych·KUKE.

(AM, źródło: LinkedIn, Exact Systems)