Konferencja o praktycznych i prawnych problemach w likwidacji szkód komunikacyjnych

0
433

25 października na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Konferencja skierowana jest m.in. do sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, prawników.

Program wydarzenia przewiduje krótkie merytoryczne prelekcje w ramach trzech moderowanych paneli tematycznych. Ich uczestnikami będą m.in. sędziowie, pracownicy naukowi, eksperci. W trakcie konferencji omówione zostaną m.in. aktualne trendy linii orzeczniczej oraz ich wpływ na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC ppm., rola instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy, aspekty prawnej i etycznej odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach, procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego a także problemy w toku postępowania sądowego, z jakimi borykają się sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy oraz poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeń.

Uczestnicy spotkania sformułują również wnioski de lege ferenda oraz propozycje dla ustawodawcy.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 350 zł.

Rejestracja i agenda możliwa jest TUTAJ.

źródło: Uczelnia Łazarskiego

(AM, źródło: gu.com.pl, Uczelnia Łazarskiego)