Kongres PZU dla multiagentów: Misja Sukces

0
2534

W łódzkim hotelu Andel’s odbył się 4. Kongres PZU dla multiagentów. Uczestniczyło w nim 300 pośredników, zarówno lokalnych, jak i wieloobszarowych. Motto wydarzenia brzmiało „Misja Sukces”, a oprawa nawiązywała do filmów z Jamesem Bondem.

Dla wielu multiagentów Gala była wyjątkową okazją do osobistego poznania Elżbiety Häuser-Schöneich, która niedawno dołączyła do zarządu PZU, przejmując odpowiedzialność za sprzedaż. W swoim wystąpieniu pani prezes podkreślała centralną rolę klienta w strategii firmy. Podziękowała też pośrednikom za współpracę, która w mijającym roku zaowocowała bardzo dobrymi wynikami sprzedażowymi. – Cały czas musimy ponawiać pytanie, czy jesteśmy wystarczająco blisko naszych klientów – podkreślała Elżbieta Häuser-Schöneich. – Powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby zapewnić klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa oraz zbudować relację najwyższej jakości – dodała. Prezes akcentowała też znaczenie umiejętnego łączenia potencjału ludzi z najnowszymi technologiami oraz rolę partnerstwa w relacji ubezpieczyciel – pośrednik – klient.

Elżbieta Häuser-Schöneich

Zgodnie z tradycją, podczas Gali wręczono nagrody najlepszym pośrednikom oraz dokonano podsumowania osiągnięć mijającego roku. W tym miejscu musiały się pojawić między innymi udogodnienia w elektronicznym Pulpicie Agenta oraz aplikacji mobilnej eAgent, rozwój uproszczonych ścieżek sprzedaży i rozliczeń, wzrosty w segmencie ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych oraz wprowadzenie do oferty ubezpieczeń cyber.

W programie pojawił się zaskakujący element. Rozstanie z PZU zapowiedział Łukasz Heinowski, odpowiedzialny za budowę kanału sprzedaży multiagencyjnej i brokerskiej, który dał się poznać jako niezwykle zaangażowany menedżer. To on krok po kroku budował i wzmacniał zaufanie pośredników do PZU, co zaowocowało coraz większymi wzrostami sprzedaży. Agenci i współpracownicy pożegnali Łukasza Heinowskiego owacją na stojąco, a w niejednym oku zakręciła się tego wieczoru łza. Jego następcą będzie Maciej Woliński, również od wielu lat związany z PZU. Odchodzący Łukasz Heinowski odebrał też specjalne wyróżnienie z rąk Michała Świderskiego, dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za sprzedaż w kanale multiagencyjnym i wyłącznym PZU SA.

Łukasz Heinowski i Maciej Woliński

Tomasz Kammel, występujący w roli prowadzącego Galę, pokazał się tym razem jako bardzo uzdolniony mówca motywacyjny. Radził, co robić, żeby zawsze „się chciało chcieć”, i, za amerykańskim profesorem psychologii Adamem Grantem, zachęcał do tego, żeby niezależnie od zajmowanego szczebla w strukturze organizacji więcej z siebie dawać, niż brać.

Wieczór zakończył się długimi rozmowami przy stolikach i zabawą do białego rana na parkiecie. Na docenienie zasługuje wyjątkowa pod każdym względem bondowska oprawa 4. Kongresu PZU dla multiagentów, z nastrojowymi interpretacjami filmowych szlagierów z filmów z agentem 007 w wykonaniu artystki Aleksandry Pieczary. Wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Aleksandra E. Wysocka