Korporacyjne ubezpieczenia majątku będą drożeć?

0
1113

Eksperci Warty prognozują, że w 2020 roku ubezpieczenia majątku w grupach 8 i 9 w segmencie korporacyjnym po raz kolejny były nierentowne bądź znajdowały się na granicy rentowności. Zdaniem specjalistów może być to jeden z kluczowych czynników wzrostu cen ubezpieczeń w tym segmencie.

Analiza danych KNF o wynikach technicznych w grupie 08+09 przedstawia uśrednione wyniki dla bardzo szerokiego obszaru ubezpieczeń: mieszkań, bancassurance, majątku małych firm oraz dużych korporacji.

Eksperci oszacowali poziom szkodowości ubezpieczeń majątku w segmencie korporacyjnym (do tego segmentu zaliczamy firmy o sumie ubezpieczenia powyżej ~15 mln PLN) na postawie szczegółowych danych Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz wybranych wskaźników dla portfela Warty.

Specjaliści zwracają uwagę, że szkodowość segmentu klientów typowo korporacyjnych jest dużo wyższa niż całego rynku. Warta zauważa, że w ich przypadku szkodowość klientów korporacyjnych jest średnio o 8–10 punktów procentowych wyższa niż dla całych grup 8 i 9. Mając to na uwadze eksperci Warty zauważają, że 2020 był drugim z rzędu i trzecim w ciągu ostatnich 4 lat rokiem, w którym ubezpieczenia majątku w segmencie korporacyjnym były nierentowne lub na granicy rentowności. Przypominają, że takie umowy są rentowne, gdy szkodowość plasuje się poniżej poziomu 55–60%.

Zdaniem specjalistów problemy z rentownością będą głównym czynnikiem wpływającym na kontynuację trendu wzrostu cen w ubezpieczeniach majątku w segmencie korporacyjnym. Dodatkowymi czynnikami, które będą wspierać wzrostowy trend cen, są zdaniem ekspertów Warty:

  • wzrost ryzyka ubezpieczeniowego związanego z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi – jest to długotrwała tendencja widoczna na całym świecie, w tym również w Polsce;
  • silny wzrost cen ubezpieczeń na rynkach światowych – na bazie danych historycznych można zaobserwować, że ceny w Europie Kontynentalnej podążają z około rocznym opóźnieniem za cenami światowymi, a podobną zależność można zauważyć w przypadku cen w Polsce i w EK;
  • systematycznie rosnąca wartość szkód w wyniku inflacji – wzrost cen zarówno towarów oraz usług konsumpcyjnych, jak i produkcji budowlano-montażowej, która jest kluczowa dla wartości szkód w ubezpieczeniach korporacyjnych;
  • rosnące wymagania regulacyjne, które wpływają na wyższe koszty administracyjne oraz wymogi kapitałowe towarzystw ubezpieczeń.

(AM, źródło: Warta Korpo)