Korzyści z posiadania różnych ubezpieczeń

0
683

Często spotykam klientów, którzy posiadają polisę grupową i uważają, że są w pełni bezpieczni. Podobne przekonanie mają osoby, które ubezpieczyły mieszkanie w banku przy okazji brania kredytu. Ale w praktyce to zupełnie inne rozwiązania i służą czemu innemu.

Jakie najlepsze wyjście możemy zaproponować klientom? Na pewno zakup różnych produktów, np. ochrony grupowej i indywidualnej. Grupówki są atrakcyjne cenowo, firmy biorą pod uwagę zawód pracowników, ich wiek oraz stan zdrowia. Często taka polisa bywa jedyną możliwością ubezpieczenia. Ale warto do niej dodać indywidualną ochronę, ponieważ to właśnie dzięki niej otrzymamy większe sumy na życie w razie wystąpienia poważnej choroby. Takie połączenie ubezpieczeń zadziała kompleksowo.

Sam w pewnym momencie miałem trzy polisy grupowe. Klienci pytają, czy tak można. Nie wiedzą, że tak – naszym zadaniem jest im to uświadomić. Podobnie jak korzyść z takiej sytuacji: wypłata nastąpi z każdej umowy, jeżeli odszkodowanie według OWU będzie należne. W praktyce zgłaszamy się po odszkodowania do trzech firm i doświadczamy, jak one działają, widzimy, jakie są różnice zapisów w regulaminie umowy oraz w obsłudze klienta.

Grupówkę możemy nabyćw firmie, w której jesteśmy zatrudnieni, ale również w której pracuje bliska nam osoba, np. małżonek/partner, rodzice. Takie ubezpieczenie możemy zapewnić także sobie samodzielnie (i naszej kadrze), jeśli jesteśmy pracodawcami.

Jeśli ktoś kończy etap pracy zawodowej, a miał grupówkę w swojej pracy, warto skontaktować się z agentem lub działem kadr i dopytać o zakres kontynuacji umowy.

Grupa otwarta to rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości dołączenia do ubezpieczenia dzięki bliskiej osobie pozostającej nadal zatrudnioną lub w ich zakładzie pracy nie funkcjonuje takie przedłużenie. Wówczas mamy rozwiązanie z zakresem podobnym jak w grupówce, ale klient płaci za nie sam i nie ma powiązania z pracodawcą. O tym też warto informować.

Pamiętajmy, żeby mówić klientom zarówno o możliwościach i korzyściach, jak i uzmysławiać, że na rynku mamy także grupowe ubezpieczenie zdrowotne – zupełnie inny rodzaj polisy, dający dostęp do prywatnej opieki medycznej. Informujmy o tym, co dla nas oczywiste.

Bezcenny jest doradca badający potrzeby klienta i znający swój produkt oraz rozwiązania dostępne na rynku. Spotykam klientów, którzy kontynuują swoje ubezpieczenie z poprzedniego zakładu pracy, pracując już w innej firmie i jeszcze chcą wykupić indywidualną grupową polisę, tzw. grupę otwartą – a czemu nie?

Jeżeli zsumowane kwoty będą wystarczające na zaspokojenie potrzeb finansowych rodziny i utrzymanie płynności w razie jakiejś trudnej sytuacji, będzie to dobre rozwiązanie. Zupełnie inaczej nieszczęśliwe zdarzenie odczuje rodzina bez zobowiązań w postaci kredytów, posiadająca oszczędności, niż zadłużony przedsiębiorca z licznymi leasingami.

Zawsze lepiej otrzymać wsparcie z kilku źródeł niż z jednego. Każda firma ma swoje „smaczki” w ofercie. Dobra cena i szeroki zakres to główny atut grupowego ubezpieczenia.

Ivan Kravchenko
agent ubezpieczeniowy od 2014 r.