Krystian Wiercioch nowym „nadzorcą” rynku ubezpieczeń

0
1515

Skończył się trwający ponad dziewięć miesięcy wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego KNF nadzorującego sektor ubezpieczeń. Od wczoraj funkcję tę pełni wieloletni pracownik urzędu Krystian Wiercioch.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał z dniem 6 maja Krystiana Wierciocha na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF, odpowiedzialnego za nadzór nad Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego. Obejmie on stanowisko, które było nieobsadzone od 20 lipca ubiegłego roku, kiedy to Mateusz Morawiecki odwołał Dagmarę Wieczorek-Bartczak z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji. Wcześniej złożyła ona rezygnację, motywując ją względami osobistymi. Według ustaleń „Pulsu Biznesu”, powodem rezygnacji były zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli. Ta bowiem uznała, że wiceprzewodnicząca KNF ma nieodpowiednie wykształcenie, choć nadzór (w tym Jacek Jastrzębski) niezmiennie stał na stanowisku, że w chwili powołania Dagmara Wieczorek-Bartczak spełniała wszystkie wymagania ustawowe. Ta jednak zdecydowała się opuścić KNF, by 1 lutego tego roku objąć stanowisko członka zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednym z jej głównych zadań jest przygotowanie BFG do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Biogram nowego „nadzorcy” ubezpieczeń

Krystian Wiercioch posiada 23-letnie doświadczenie w działalności nadzorczej. W latach 1999–2002 r. pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór bieżący nad zakładami ubezpieczeń oraz za wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie wyceny rezerw. Od 2002 r. zatrudniony w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie piastował stanowiska kierownicze w obszarze nadzoru nad sektorem ubezpieczeń. Od 2009 r. był zastępcą, a następnie dyrektorem Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych. Odpowiadał m.in. za planowanie i realizację kontroli w zakładach ubezpieczeń, u dystrybutorów ubezpieczeń, a także w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych. Brał m.in. udział w przygotowywaniu wytycznych i rekomendacji nadzorczych oraz w prowadzeniu procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. Od 2020 pełnił obowiązki dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie nadzorował sprawy sektora ubezpieczeń dotyczące wypłacalności, oceny ryzyka, licencjonowania i autoryzacji oraz inspekcji.

W latach 2014–2020 Krystian Wiercioch był przedstawicielem UKNF w International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Od 2021 r. piastował funkcję członka rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krystian Wiercioch ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę dyplomową w zakresie zastosowań matematyki w finansach. Uczestnik licznych szkoleń, kursów i seminariów z zakresu ubezpieczeń i aktuariatu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl