Krzysztof Kozłowski nowym członkiem zarządu PZU SA

0
957

20 lipca rada nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę dotyczącą powołania Krzysztofa Kozłowskiego w skład zarządu spółki, powierzając mu pełnienie funkcji jego członka. Powołanie nastąpi z dniem 4 sierpnia 2021 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020–2022.

Krzysztof Kozłowski posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. został wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013–2015 był asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 natomiast reprezentantem-substytutem w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Od kwietnia 2020 r. do 20 lipca obecnego roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Pekao SA, nadzorującego Pion Strategii. Przewodniczy też radom nadzorczym w spółkach Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „Pr Szczecin”.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był wojewodą zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(AM, źródło: PZU)