Krzysztof Lipski i Aneta Rubiec zatwierdzeni przez KNF

0
1065

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 6 kwietnia jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Krzysztofa Lipskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem towarzystw ubezpieczeń Santander Allianz oraz Anety Rubiec na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzenie ryzykiem towarzystw ubezpieczeń Signal Iduna Polska.

Krzysztof Lipski został powołany do zarządu Santander Allianz w grudniu 2018 r. Odpowiada za obszar finansów. W latach 1998–2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych. Od 2011 r. związany z Aviva, w latach 2011–2013 jako dyrektor kontrolingu, a od 2013 r. jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants..

Aneta Rubiec pracuje w spółkach Signal Iduna od początku swojej kariery zawodowej, tj. od  2006 r. W  2009 r. objęła kierownictwo Biura Obsługi Roszczeń Zdrowotnych i Sieci Medycznej, a 5 lat później stanowisko dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych, zarządzając linią ubezpieczeń zdrowotnych w zakresie: tworzenia produktu, kalkulacji składek, oceny ryzyka, implementacji polis, obsługi klienta, obsługi roszczeń oraz współpracy z rozproszoną siecią placówek medycznych. W kwietniu 2021 została mianowana na stanowisko dyrektora Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i Osobowych oraz Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych i na Życie.

W maju 2022 roku została powołana do zarządu polskich spółek Signal Iduna, w których  odpowiada za rozwój produktów, szkody i roszczenia, obsługę klientów i obszar ryzyka.

Jest absolwentką Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Aktualnie jest w trakcie studiów Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Bierze aktywny udział w pracach Komisji Zdrowotnej PIU.

(AM, źródło: Allianz, KNF, Signal Iduna)