Krzysztof Łyskawa w zarządzie Agro Ubezpieczenia TUW

0
2627

Z dniem 1 marca dr hab. Krzysztof Łyskawa wejdzie w skład zarządu Agro Ubezpieczenia TUW. Będzie w nim odpowiadać za zarządzanie ryzykiem.

– Jestem niezwykle ukontentowany rozpoczęciem współpracy z tak wielkim autorytetem w dziedzinie ubezpieczeń. Wierzę, że zarówno wiedza, jak i wieloletnie doświadczenie Krzysztofa związane z branżą, a w szczególności z ubezpieczeniami rolnymi i korporacyjnymi będą miały kluczowy wpływ na realizację ambitnych planów, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i kompletność podejmowanych decyzji – mówi Daniel Zahorenko,wiceprezes zarządu, oczekujący na wyrażenie przez KNF zgody na powołanie na prezesa zarządu AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. – Dołączenie Krzysztofa Łyskawy do zarządu następuje w bardzo ważnym momencie dla naszego towarzystwa. Przez ostatnie lata Agro Ubezpieczenia TUW dynamicznie rozwijało sieć sprzedaży. Pomimo wielu wyzwań i ciężkich czasów, kolejny rok z rzędu zakończyliśmy rekordowym przypisem składki i pozytywnym wynikiem finansowym. Tak dynamiczny wzrost firmy i daleko idące plany rozwojowe wymagają szczególnego zaangażowania także w zakresie zarządzania ryzykiem. Wzmocnienie zarządu towarzystwa jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zwiększaniem naszego udziału w rynku – dodaje.

Dr hab. Krzysztof Łyskawa jest adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od początku pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym wykładał różne przedmioty, ale większość z nich koncentruje się na technicznym wymiarze funkcjonowania zakładów ubezpieczeń i samych umów ubezpieczeniowych: polski rynek ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie, underwriting w ubezpieczeniach majątkowych, reasekuracja, ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia wzajemne, likwidacja szkód i zarządzanie ryzykiem. Od 1998 roku pracuje na rynku ubezpieczeń, w firmach brokerskich. Zajmuje się przygotowaniem i serwisem programów ubezpieczeniowych dla następujących gałęzi przemysłu: produkcji, usług, rolnictwa i medycyny. W wielu przypadkach jest zobowiązany do uczestnictwa w skomplikowanych procesach ubezpieczeniowych w zakresie underwritingu, likwidacji szkód czy działań procesowych. Pracował m.in. jako dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych oraz wicedyrektor oddziału Mentor w Poznaniu. W latach 2011–2022 był prezesem Mentor Re.

Przez wiele lat był czynnym członkiem komisji ubezpieczeń majątkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń (podkomisja ds. ubezpieczeń w rolnictwie). Był członkiem zespołów (w wielu przypadkach liderem), które przygotowywały szereg opracowań i działań wdrożeniowych dla sektora ubezpieczeniowego.

Jest autorem ponad 100 prac w dziedzinie ubezpieczeń, współautorem podręczników akademickich oraz książek i artykułów z zakresu ubezpieczeń rolnych i zarządzania zakładami ubezpieczeń. Pracował aktywnie przy realizacji projektów naukowych z zakresu ubezpieczeń rolnych w Polsce i we Włoszech. Jest również członkiem Zespołu ds. Ubezpieczeń Upraw funkcjonującego przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi, ekspertem Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie ubezpieczeń w rolnictwie, reprezentantem polskich rolników w Komitecie Copa Cogeca (Zespół ds. Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem).

(AM, źródło: Agro Ubezpieczenia TUW)