Małgorzata Kot i Krzysztof Szypuła weszli do zarządu PZU SA

0
4090

9 września Elżbieta Hauser-SchoneichAdam Brzozowski złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu PZU SA. Na ich miejsce rada nadzorcza spółki powołała Małgorzatę KotKrzysztofa Szypułę.

Z komunikatów opublikowanych przez PZU SA wynika, że obie rezygnacje miały moc obowiązującą z chwilą ich doręczenia zakładowi. Żadna z nich nie zawierała informacji o przyczynach podjętych decyzji.

Elżbieta Hauser-Schoneich i Adam Brzozowski dołączyli do zarządu PZU SA pod koniec marca ubiegłego roku.

Biogramy nowych członków zarządu

Małgorzata Kot jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i w Szkole Głównej Handlowej – „Akademia Profesjonalnego Coacha”. Ukończyła wiele kursów, m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów Allianz, w tym Building Business Acumen, negocjacje, przywództwo XXI wieku, TOP Menedżer.

W latach 2001–2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia, PZU SA i HDI Asekuracja. Od 2012 roku związana z TUiR Allianz Polska, gdzie pełniła kolejno funkcje dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance. W kwietniu tego roku została powołana na stanowisko członka zarządu PZU Życie.

Krzysztof Szypuła od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie pracował od 1994 do 2010 r. na wielu stanowiskach w Polsce, USA oraz Australii i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z Prudential plc oddział w Polsce, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem oraz z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych tego ostatniego odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Od 2018 roku w PZU pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. Strategii Produktowej.

Krzysztof Szypuła

Krzysztof Szypuła jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – specjalizacja ekonometria i statystyka oraz Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim.

(AM, źródło: PZU)