KUKE dała nowe możliwości eksporterom

0
500

Rozwiązania z finalizowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych nowego systemu wsparcia dla eksporterów pozwalają polskim firmom skutecznie walczyć o zlecenia na całym świecie. W ubiegłym roku udzielone przez KUKE gwarancje objęły projekty eksportowe o wartości ponad 5 mld zł.

W ubiegłym roku Korporacja, oprócz nowych rodzajów ubezpieczeń chroniących należności eksportowe, dostosowała do zmienionych warunków rynkowych ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania.

– Niemal nie zdarza się, by zamawiający towar lub usługę nie zażądał wniesienia zabezpieczenia finansowego na wypadek pojawienia się problemów z wykonaniem umowy. Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów w obrocie krajowym i zagranicznym. KUKE od lat udziela takich gwarancji. Pojawiające się wyzwania w handlu międzynarodowym wywołane koronawirusem oraz zmieniające się realia rynkowe zachęciły nas w ubiegłym roku do dokonania istotnych zmian w ofercie gwarancji kontraktowych, by wzmocnić możliwości polskich eksporterów w rywalizacji z konkurentami z innych państw wspieranymi przez ich rządy – mówi Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Do najczęściej udzielanych gwarancji kontraktowych należą gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek bądź zwrotu zaliczki. W KUKE skorzystało z nich dotąd kilkaset polskich firm – od niewielkich, pozyskujących gwarancje na kilka tysięcy euro, po duże przedsiębiorstwa, gdzie kwota gwarancji sięgała kilkuset milionów euro.

– Z oferowanych przez nas instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystają firmy zawierające kontrakty przede wszystkim w Unii Europejskiej, ale również w innych państwach rozwiniętych oraz rozwijających się, w tym na rynkach podwyższonego ryzyka. Zamawiającym może być podmiot publiczny lub prywatny. Dzięki wprowadzonym ostatnio modyfikacjom dotyczącym gwarancji mogą być one wykorzystywane wspólnie przez członków konsorcjum, w skład którego poza polską firmą wchodzą również podmioty z lokalnego rynku. Zrezygnowaliśmy z dotychczasowych obowiązków dokumentowych, czyniąc proces uzyskania gwarancji szybszym i prostszym – podkreśla Piotr Maciaszek.

W 2020 r. KUKE wsparła 62 projekty o wartości ponad 5 mld zł realizowane przez polskich przedsiębiorców poza granicami naszego kraju, zarówno poprzez wystawienie gwarancji bezpośrednich, jak i regwarancje dla gwarancji wystawionych przez banki. Łączna suma udzielonych gwarancji rośnie w ostatnich latach dynamicznie. W 2019 r. wyniosła 395 mln zł, a rok później – pomimo pandemii – 460 mln zł. Portfel gwarancji eksportowych od lat zdominowany jest przez gwarancje udzielone na rzecz branży stoczniowej. Pozostałe kluczowe sektory korzystające z zabezpieczeń oferowanych przez KUKE przy pozyskiwaniu kontraktów to budownictwo oraz środki transportu.

Korporacja zapowiada wprowadzenie w nadchodzącym czasie kolejnych rozwiązań finansowych w ramach nowego systemu wsparcia eksportu. Będą to m.in. gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla eksporterów, gwarancje spłaty kredytów obrotowych oraz ubezpieczenia spłaty kredytów na przejęcia czy akwizycje przedsiębiorstw za granicą, współpracując w zakresie dokumentacji dla klientów z kancelarią CMS.

(AM, źródło: KUKE)