KUKE Finance: Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorstw

0
580

7 października podczas Kongresu 590 w Rzeszowie przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu i KUKE Finance podpisali umowę o współpracy, na mocy której w centrach obsługi przedsiębiorców dostępne będą dla małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania faktoringowe z oferty KUKE Finance, a w szczególności faktoring pełny, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

– Po doskonale przyjętej przez rynek ofercie leasingowej zdecydowaliśmy się na wzbogacenie dostępnych rozwiązań o faktoring, który jest najszybciej rosnącym segmentem usług finansowych w Polsce. Naturalnym partnerem do współpracy była spółka KUKE Finance, która tak jak ARP należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej oferta gwarantuje, że przedsiębiorcy, którzy będą zgłaszać się do ARP po finansowanie bieżącej działalności, otrzymają pełną ofertę narzędzi faktoringowych po konkurencyjnej cenie. Jesteśmy pewni dużego zainteresowania nowym produktem, ponieważ już teraz wiele obsługiwanych przez nas firm pyta o faktoring. Dodatkowo oceniamy, że dla części przedsiębiorstw korzystających np. z naszych pożyczek lepszym rozwiązaniem będzie faktoring pełny, który nie obciąża bilansu firmy, a natychmiast poprawia płynność – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

O faktoring w ARP mogą się ubiegać firmy, których roczne obroty przekraczają 4 mln zł, działają co najmniej 2 lata i prowadzą pełną księgowość. Usługa jest dostępna dla podmiotów niezależnie od branży, w jakiej działają. ARP będzie elastycznie oferować klientom najlepiej dopasowane dla nich rozwiązania, ale produktem pierwszego wyboru ma być właśnie faktoring pełny, który gwarantuje bezpieczeństwo należności nawet w przypadku braku zapłaty przez odbiorcę. 

– Klientom ARP jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i elastyczne rozwiązania w ramach usługi faktoringu pełnego. Jest to optymalne narzędzie dla sektora MSP, zapewniające szybkie finansowanie i bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami. Należy wspomnieć, że faktoring pełny jest najszybciej rosnącą odmianą tej usługi w Polsce. Jest on szczególnie przydatny w obrocie między małymi podmiotami, gdzie ryzyko braku zapłaty lub dużych opóźnień jest bardzo wysokie, a właśnie niewielkie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na ryzyko utraty płynności z powodu niskiej kapitalizacji i ograniczonego dostępu do zewnętrznego finansowania. Cieszymy się z podjęcia współpracy z ARP, której sieć sprzedaży szybko się rozwija, a baza klientów jest imponująca. To nowy kanał dotarcia do kolejnej grupy przedsiębiorstw, która powinna przekonać się do tej formy finansowania na stałe, tym bardziej że dodatkowo zapewnia on m.in. zarządzanie należnościami czy miękką windykację, zdejmując z głowy przedsiębiorcy wiele dodatkowych obowiązków – podkreślił Konrad Klimek, prezes KUKE Finance.

Faktoring jest kierowany do firm, które dostarczają produkty lub usługi swoim kontrahentom z odroczonym terminem płatności.

(AM, źródło: KUKE Finance)