KUKE i Caixabank wesprą polskich eksporterów

0
343

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Caixabank Oddział w Polsce będą wspólnie zapewniać polskim przedsiębiorstwom finansowanie ich inwestycji służących rozwojowi produkcji związanej z działalnością eksportową. Umowę w tej sprawie podpisali reprezentujący KUKE Janusz Władyczak i Piotr Maciaszek, oraz Joanna Matras i Waldemar Kalita z Caixabank Oddział w Polsce.

Gwarancje spłaty kredytów na inwestycje generujące eksport to jeden z najpopularniejszych instrumentów w ofercie KUKE, z których korzystają krajowe i zagraniczne instytucje finansowe oraz ich klienci. W 2023 r. wartość udzielonego w tej formie finansowania polskim eksporterom przekroczyła 2 mld zł, a w tym roku nadal dynamicznie rośnie. 

– Udział inwestycji w polskiej gospodarce jest od lat niższy od średniej w Unii Europejskiej. Dlatego KUKE nie tylko ubezpiecza handel i zagraniczne inwestycje, ale też stara się przyczyniać do rozwoju firm w kraju, stymulując inwestycje w powiększanie bazy produkcyjnej i zatrudnienia. Nasze instrumenty zachęcają banki do finansowania rozwoju swoich klientów na większą skalę, ograniczając ryzyko związane z udzielonymi kredytami. Polski oddział Caixabank dołącza do grona instytucji, które korzystają z rozwiązań KUKE, by jeszcze efektywniej wspierać działających w naszym kraju przedsiębiorców – powiedział Piotr Maciaszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

– Wierzymy, że możliwość skorzystania z finansowania ze wsparciem KUKE będzie również zachętą dla obsługiwanych przez nas firm do podejmowania nowych inwestycji w rozbudowę zdolności produkcyjnych, a to pomoże im w rozpoczęciu lub kontynuowaniu międzynarodowej ekspansji. Polska gospodarka rośnie szybko na tle Europy i ma dobre perspektywy rozwoju, co doceniają również nasi hiszpańscy klienci aktywni na lokalnym rynku. Widzimy duży potencjał współpracy z KUKE na rzecz wspierania biznesu – dodała Joanna Matras, Head of Commercial Banking, Caixabank S.A. Oddział w Polsce

Zabezpieczenia spłaty finansowania inwestycyjnego generującego eksport są gwarantowane przez Skarb Państwa i pokrywają do 80% ryzyka kredytowego banku. Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość jego spłaty wynosi aż 14 lat. Z tego rozwiązania korzystają firmy z różnych branż: od samochodowej przez spożywczą po chemiczną czy wyposażenia wnętrz.

(AM, źródło: KUKE)