KUKE i ECI będą wspierać eksporterów z Polski i ZEA

0
107

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Etihad Credit Insurance, jej odpowiednik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zawarły porozumienie o współpracy i wsparciu dla krajowych eksporterów. Do uroczystego podpisania umowy między agencjami kredytów eksportowych Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło podczas Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego jako jedno z wydarzeń wystawy światowej Expo w Dubaju.

Porozumienie ma na celu zwiększanie obrotów handlowych i dalsze ożywianie współpracy gospodarczej pomiędzy oboma krajami. KUKE i ECI deklarują wymianę informacji na temat projektów, również na terenie państw trzecich, do których druga strona mogłaby wnieść finansowe wsparcie. Agencje będą także dzielić się wiedzą i doświadczeniem na temat odzyskiwania należności, sytuacji ekonomicznej podmiotów na różnych rynkach czy oceny ryzyka.

KUKE i ECI zamierzają wspierać firmy, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, zainteresowane eksportem na rynek partnera.

– Pomimo wyzwań związanych z pandemią, eksport polskich firm do Zjednoczonych Emiratów Arabskich rośnie. Wartość należności ubezpieczanych przez KUKE sytuuje ZEA na pierwszym miejscu spośród krajów regionu Zatoki Perskiej. Dzięki porozumieniu z ECI wymiana handlowa może jeszcze zyskać na dynamice, podobnie jak wzajemne inwestycje. O zainteresowaniu polskich firm świadczy skala ich obecności na wystawie Expo. Widzimy, że przez Dubaj chcą one także dotrzeć do klientów w innych regionach, m.in. w Afryce. Dlatego liczymy na wspólne projekty na rynkach trzecich, gdzie przedsiębiorcy z Polski i ZEA będą mogli współpracować, korzystając z potencjału finansowego oraz know-how KUKE i ECI – powiedział Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

– Nasza współpraca z KUKE wzmocni relacje gospodarcze między ZEA a Polską poprzez inicjatywy, które będą wzajemnie wspierać eksporterów i środowiska biznesowe w obu krajach. Wpłynie to również pozytywnie na handel halal dzięki naszym innowacyjnym i zgodnym z prawem szariatu rozwiązaniom w zakresie kredytu kupieckiego, i pomoże MŚP w globalnym rozwoju ich działalności – dodał Massimo Falcioni, CEO ECI.

(AM, źródło: KUKE)