KUKE i Pekao zapewnią eksporterom finansowanie inwestycyjne

0
533

Firmy eksportujące towary lub usługi, bądź planujące międzynarodową ekspansję mogą liczyć na atrakcyjne warunki finansowania ich krajowych inwestycji w Pekao. Są one efektem umowy zawartej przez bank z KUKE, która będzie gwarantować spłatę takich kredytów.

Porozumienie między obiema instytucjami umożliwia gwarantowanie przez KUKE spłaty do 80% wartości kredytów udzielonych przez Pekao eksporterom na ich inwestycje podejmowane w Polsce. Oznacza to, że bank może istotnie zwiększyć skalę finansowania swoich klientów przy niezmienionych współczynnikach ekspozycji na ryzyko. Dodatkowo przy takim finansowaniu i ścisłej współpracy pracowników banku z eksporterami wypracowana zostaje optymalna struktura transakcji. Bank uwzględnia aktualną sytuację, strategię oraz potrzeby eksporterów, oferując „uszyty na miarę” produkt.

– Choć niepewna sytuacja na globalnych rynkach nie jest komfortowa dla długoterminowego inwestowania, to zachęcamy firmy do podejmowania przedsięwzięć nastawionych na rozwój ich potencjału eksportowego. Po okresie spowolnienia wróci koniunktura, którą warto będzie wykorzystać, a polscy producenci posiadają ciągle liczne przewagi konkurencyjne, zwiększające ich szanse w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. Bank Pekao jest liderem w finansowaniu polskiego biznesu, w szczególności firm nastawionych na ekspansję na zagranicznych rynkach i będziemy kredytować dobrze rokujące projekty inwestycyjne eksporterów – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

Gwarancja spłaty kredytów przeznaczonych na rozbudowę potencjału eksportowego stanowi jedno z kluczowych rozwiązań z systemu wsparcia eksportu KUKE wprowadzonego w ubiegłym roku.

– Za sprawą gwarancji inwestycyjnych KUKE partnerująca nam instytucja finansowa nie musi tworzyć znaczących rezerw, dzięki czemu może nawet pięciokrotnie zwiększyć swoje zaangażowanie w finansowanie eksporterów bez wystawiania się na większe ryzyko. Może również wydłużyć okres kredytowania nawet do 14 lat. To ogromna szansa nie tylko dla eksporterów, ale też i banków, które w sytuacji zacieśnienia monetarnego przewidują zmniejszenie popytu na środki finansowe ze strony klientów. Do tej pory niewiele agencji kredytów eksportowych, takich jak KUKE, zaproponowało w swojej ofercie rozwiązania wspierające eksporterów już w momencie ich wzrostu na lokalnym rynku. Z takim wsparciem naprawdę warto planować szerszą aktywność na zagranicznych rynkach, które w dłuższym okresie dają większe możliwości rozwoju – podkreśla Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty wynosi 14 lat. Dodatkowym warunkiem są obecne lub planowane przychody z działalności eksportowej osiągające 20% całości sprzedaży w okresie 3 lat.

(AM, źródło: Pekao)