KUKE: Kolejne kontrakty eksportowe Feerum pod ochroną

0
465

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) objęła ochroną ubezpieczeniową należności spółki Feerum z tytułu trzech kontraktów zawartych z ukraińskim odbiorcą o łącznej wartości 38 mln euro.

W październiku i grudniu Feerum podpisała z firmą Epicentr K kolejne umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych za 38 mln euro. W ubiegłym roku KUKE ubezpieczyła kontrakty Feerum z tym samym odbiorcą o wartości 49 mln euro. – Obie firmy nawiązały współpracę pod koniec 2018 roku, kiedy to zawarły pierwsze dwie umowy, również objęte ochroną ubezpieczeniową KUKE. Cieszymy się, że praktycznie od samego początku mogliśmy wspierać polskiego producenta w jego ekspansji na Ukrainie. Dzięki ubezpieczeniu kontraktów możliwe jest ich sfinansowanie przez wybraną przez Feerum instytucję finansową. Na Ukrainie sytuacja gospodarcza się poprawia, więc wiele zagranicznych koncernów konkuruje coraz mocniej o zdobycie jak najlepszej pozycji na tamtejszym rynku. Jedną z kluczowych kwestii podczas negocjacji z lokalnymi kontrahentami jest zapewnienie im finansowania w atrakcyjnej cenie – powiedział Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Transakcje realizowane będą w formule tzw. kredytu dostawcy pomiędzy Feerum i Epicentr K. Polisa KUKE minimalizuje ryzyko po stronie instytucji finansowej wykupującej wierzytelności oraz obniża koszty finansowania. W przypadku urzeczywistnienia się zdarzeń wywołujących szkodę, stanowiących ryzyko polityczne, KUKE gwarantuje pokrycie w wysokości 100% ubezpieczonych należności, a w przypadku ryzyka handlowego jest to 95%.

(AM, źródło: KUKE)