KUKE: Nowe ubezpieczenia eksportu do krajów UE i OECD na czas kryzysu

0
764

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to nazwy nowych ubezpieczeń wprowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Są to instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa przygotowane na czas kryzysu. W ich ramach polscy eksporterzy mogą ubezpieczyć w KUKE należności handlowe przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD pomimo wzrostu ryzyka i ograniczenia ochrony przez innych ubezpieczycieli.

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ pozwalają ubezpieczyć eksport do krajów Unii Europejskiej oraz dziewięciu państw należących do OECD, m.in. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii.

Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku możliwości znalezienia finansowania. Dlatego tak bardzo liczy się pewność zapłaty za każdą zrealizowaną dostawę. Biorąc pod uwagę, że większość sprzedaży do krajów najwyżej rozwiniętych odbywa się z odroczonym terminem płatności, konieczne jest ubezpieczenie spływu tych należności. I to niezależnie od tego, czy z zagranicznym kontrahentem współpraca trwa od dawna, czy została właśnie nawiązana. Dziś sytuacja jest tak niepewna, że kondycja finansowa odbiorcy może się pogorszyć w mgnieniu oka. Niestety może się też okazać, że firma ubezpieczeniowa, z której usług dotąd eksporter korzystał, uzna jego kontrahenta za zbyt ryzykownego i anuluje bądź znacznie ograniczy przyznane na niego limity. Takie sytuacje, szczególnie w okresie kryzysu, są typowe, ponieważ ubezpieczyciele także ostrożniej podchodzą do poszczególnych firm i branż. W tej sytuacji z pomocą przychodzi KUKE, oferując dwa ubezpieczenia z gwarancją Skarbu Państwa, obejmujące 35 krajów, do których trafia prawie 90% polskiego eksportu – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

KUKE GAP EX jest produktem przeznaczonym dla firm, które mając umowę ubezpieczenia należności, chcą zwiększyć sprzedaż eksportową. Z kolei z KUKE GAP EX+ mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania limitu bądź zamknął go dla zagranicznych odbiorców. Ubezpieczenie obejmuje należności od kontrahentów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski) oraz Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. KUKE GAP EX+ gwarantuje szeroki zakres ochrony, pokrywając m.in. ryzyko handlowe, polityczne, siły wyższej, w tym pandemii, oraz braku płatności przez kontrahenta publicznego. Oba instrumenty będą dostępne w ofercie KUKE co najmniej do końca tego roku.

Jest to stworzone na czas kryzysu rozwiązanie z gwarancją Skarbu Państwa. Wcześniej w handlu z krajami Unii Europejskiej i OECD zakazywano stosowania państwowego wsparcia, ponieważ dostępne były ubezpieczenia na zasadach rynkowych. Jednak w obliczu tak głębokiej recesji i w obawie, że ubezpieczyciele komercyjni ograniczą wsparcie dla przedsiębiorstw Komisja Europejska zezwoliła na odejście od tej zasady do końca tego roku. Zachęcamy polskich eksporterów do skorzystania z nowej oferty KUKE dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Ubezpieczenie może posłużyć też jako zabezpieczenie faktoringu lub kredytu obrotowego, poprawiając znacząco płynność. Ponadto zaoferowanie odroczonej płatności w najtrudniejszym momencie kryzysu to praktycznie gwarancja, że odbiorca doceni to i będzie chętniej współpracował również w dobrych czasach – podkreśla Janusz Władyczak.

KUKE nie wymaga cyklicznych zgłoszeń obrotów, a pozostałe formalności zostały ograniczone do minimum. Zawarcie umowy i zarządzanie nią będzie odbywać się w formie elektronicznej. Ocena ryzyka kontrahenta w trakcie realizacji umowy sprzedaży jest bezpłatna. Składka naliczana jest miesięcznie od kwoty przyznanego limitu kredytowego i dla KUKE GAP EX wynosi 2% w skali roku, a dla KUKE GAP EX+ 4%.

Wartość limitu kredytowego KUKE GAP EX dla kontrahenta w ramach jednej polisy nie może przekraczać wysokości limitu przyznanego przez podstawowego ubezpieczyciela, ale nie więcej niż 5 mln zł. W KUKE GAP EX+ maksymalna wysokość limitu wynosi 500 tys. zł.

(AM, źródło: KUKE)