KUKE: O odzyskiwaniu roszczeń na konferencji Unii Berneńskiej

0
324

W minionym tygodniu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych uczestniczyła w praskiej konferencji Unii Berneńskiej, poświęconej roszczeniom i odzyskiwaniu należności. Podczas spotkania poruszane były kwestie związane m.in. ze zmianami w procesie odzyskiwania roszczeń na Ukrainie.

W trakcie konferencji omawiano także warunki windykacji należności w wybranych państwach, takich jak Egipt, Stany Zjednoczone, Chiny czy Ghana. Na spotkaniu KUKE reprezentowali Amelia Bień, Maciej Brewczyński i Rafał Szymczak.

– Mieliśmy okazję wziąć udział w różnych spotkaniach, np. o tym, jaką jurysdykcję i prawo wybrać dla umowy. Powszechna była opinia, że na całym świecie rośnie problem fraudów. Rozmawialiśmy również o sytuacji w Turcji. Usłyszeliśmy, że Turcy generalnie spłacają swoje długi, bo mają tak zakodowane kulturowo. Nasze doświadczenie windykacyjne nie do końca potwierdza tę tezę, ale liczymy, że aktualnie prowadzone sprawy windykacyjne zakończą się sukcesem – wskazała Amelia Bień.

– Prace w panelach pozwoliły na podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami agencji kredytów eksportowych zrzeszonych w Unii Berneńskiej. Dyskusje dotyczyły m. in. rozwiązań organizacyjnych poszczególnych agencji, zakresu stosowania standardów ESG w prowadzonej działalności, różnic prawnych oraz praktyki w windykacji i likwidacji szkód – dodał Maciej Brewczyński.

(AM, źródło: LinkedIn)