PBUK: Mariusz Wichtowski wybrany na kolejną kadencję

0
906

23 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, podczas którego wybrano zarząd PBUK nowej kadencji. Jednogłośną decyzją WZC prezesem Biura ponownie został Mariusz Wichtowski, a wiceprezesem – Michał Szyszko.

Podczas obrad Walne Zgromadzenie Członków PBUK rozpatrzyło również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Biura za 2022 r. Udzieliło także absolutorium zarządowi i radzie PBUK.

Mariusz Wichtowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. w oddziale TUiR Warta w Poznaniu. Od 1990 r. był dyrektorem Biura Zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego, a następnie wiceprezesem TUK (potem PTU, obecnie Wiener). Od 1996 r. stał za sterami TU Gerling Polska. Współtworzył i był pierwszym prezesem Gerling Polska Życie, jak również współtworzył Fiat Ubezpieczenia Majątkowe (potem Benefia).

Od 1996 do 2005 r. był członkiem, a także przewodniczącym Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1996 do 2000 r. był przewodniczącym Rady PBUK. Począwszy od 2000 r., działa w strukturach Rady Biur zrzeszającej Biura Narodowe Systemu Zielonej Karty, organy odszkodowawcze, fundusze gwarancyjne i centra informacyjne, działając w komitetach zarządczych Rady Biur, w tym Zarządzającego Systemu Zielonej Karty oraz Komitetu Koordynacyjnego Systemu ochrony gości. W latach 2010–2015 Prezydent Rady Biur – organizacji zrzeszającej 47 rynków ubezpieczeniowych. Od 2000 r. piastuje funkcję prezesa zarządu PBUK.

Michał Szyszko jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. pracuje w PBUK. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Biuro Gestyjne, odpowiadając za organizację i likwidację szkód w ramach Systemu Zielonej Karty, a także za funkcjonowanie Organu Odszkodowawczego w ramach Systemu Ochrony Gości. Jest członkiem komitetów i grup roboczych w strukturach Rady Biur Systemu Zielonej Karty, w których reprezentuje PBUK. Na stanowisko wiceprezesa PBUK został powołany 25 czerwca 2019 roku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl