KUKE podsumowała ubiegły rok

0
119

W 2020 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wsparła polskich przedsiębiorców, chroniąc ubezpieczeniami i gwarancjami ubezpieczeniowymi ich obrót na kwotę 68,4 mld zł. To o 23% więcej niż w roku poprzednim. Wolumen objętych ochroną ubezpieczeniową krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wzrósł o 23,5% r/r, do 66,3 mld zł, a udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych – o 9,1% do 1,5 mld zł.

Wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego wzrosła w skali roku o 4,1%, do 22,5 mld zł. Z tej kwoty 17,7 mld zł (+1,2% r/r) dotyczyło komercyjnych ubezpieczeń eksportowych, a 4,8 mld zł (+16,1% r/r) – gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia krótkoterminowego kredytu krajowego i udzielone gwarancje w ramach działalności komercyjnej zamknęły się w kwocie 46,0 mld zł, notując wzrost o 35%.

W strukturze geograficznej obrotu eksportowego podobnie jak w roku 2019 dominowały Niemcy (19,6%). Kolejne pozycje zajęły należności kontrahentów z Czech (5,9%) i Ukrainy (5,5%).

W minionym roku KUKE osiągnęła rekordowe 123,7 mln zł przychodów ze sprzedaży polis i gwarancji w komercyjnym segmencie działalności na poziomie, co oznacza wzrost o 24,5% r/r. Został on osiągnięty głównie za sprawą składek z ubezpieczenia kredytu kupieckiego (gr. 14), które wzrosły o 32,9% r/r, do 100 mln zł. Uwzględniając również linię krótkoterminowych ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, przypis składki brutto w grupie 14 osiągnął poziom 131,5 mln zł (+30,5%). Z kolei składka pozyskana z biznesu w grupie 15 (gwarancje ubezpieczeniowe) wyniosła 42,9 mln zł (+21% r/r), co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Korporacja podkreśla, że w ciągu ostatnich trzech lat składka z gwarancji wydanych w obrocie krajowym i w eksporcie zwiększyła się prawie dwukrotnie.

KUKE wypracowała zysk netto na poziomie 14,2 mln zł – o 127% wyższy niż w 2019 r. (6,24 mln zł). 

– Dzięki dużej aktywności polskich przedsiębiorców, którzy nie załamali się pod wpływem kryzysu, my również mogliśmy cieszyć się wzrostem naszego biznesu. To już kolejny raz, gdy w sytuacji globalnych zawirowań KUKE staje na wysokości zadania, zapewniając swoim klientom możliwości rozwoju. Podobnie jak polscy przedsiębiorcy KUKE dobrze odnajduje się w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Szybko i sprawnie odpowiadaliśmy na wyzwania, wprowadzając nowe rozwiązania, gdy na rynku panowała niepewność. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością. Dzięki tym działaniom wzmocniliśmy naszą pozycję, stając się numerem dwa na rynku ubezpieczeń należności i dołączyliśmy do ścisłej czołówki na rynku gwarancji – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W 2020 r. KUKE podpisała 2,8 tys. nowych umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych, o 33,6% więcej niż rok wcześniej. W samych ubezpieczeniach krótkoterminowego kredytu eksportowego i krajowego przybyło 314 nowych umów (+45,4% r/r).

Korporacja wypłaciła 736 odszkodowań w gr. 14, a ich wartość w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się o 29,3%. Prawie trzy czwarte odszkodowań dotyczyło nieuregulowanych należności przez kontrahentów z Polski, a pozostałe 27,6% wypłacono w związku z brakiem zapłaty przez kontrahentów zagranicznych.

W zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych liczba polis realizowanych w kredycie poniżej 2 lat wzrosła o 217,4%. Wartość ubezpieczonego obrotu wyniosła 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 20%.

W ramach ubezpieczeń średnio- i długoterminowych KUKE zawarła umowy o wartości sumy ubezpieczenia sięgającej niemal 610 mln zł. Jeśli chodzi o gwarantowane przez Skarb Państwa gwarancje ubezpieczeniowe, Korporacja udzieliła ich 433 o łącznej wartości 738,1 mln zł (+6% r/r).

(AM, źródło: KUKE)